czwartek, 18 października 2012

Radio w Łodzi

"Głos Poranny", rok 1930.


Za początek łódzkiego radia można przyjąć rok 1930. Wtedy to przy ulicy Inżynierskiej uruchomiono pierwszą stację przekaźnikową retransmitującą program ogólnopolski. 

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1930.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego", rok 1930.

Jednak pierwsza własna audycja pojawiła się dopiero 1 maja 1931 roku. 

"Głos Poranny", rok 1931.

Łódzki program szybko zdobywał popularność. Codzienny, kilkugodzinny program słuchany był w domach i fabrykach całego miasta. 

"Głos Poranny", rok 1935.

"Głos Poranny", rok 1936.

"Głos Poranny", rok 1930.


Polskie radio, rozgłośnia w Łodzi. Aparatura nadawcza w rozgłośni z lampami elektronowymi.
(zbiory NAC)

Specyfiką łódzkiego radia stał się udział robotników w tworzeniu programu. Na antenie występowały orkiestry i chóry fabryczne. 
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1932.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1933.

Powstała unikalna Łódzka Rodzina Radiowa - organizacja opiekująca się ociemniałymi dziećmi. 

"Głos Poranny", rok 1930.

"Hasło Łódzkie", rok 1930.
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1930.
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1934.

"Głos Poranny", rok 1935.

"Głos Poranny", rok 1935.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1935.
"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1935.

W roku 1937 rozpoczęto pracę przy budowie nowego gmachu rozgłośni przy ulicy Narutowicza 130, którą zakończono dwa lata później. Nowo wybudowany budynek stał się najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. 

Siedziba Radia Łódź przy ulicy Narutowicza 130.

Księga adresowa m. Łodzi w województwa łódzkiego 1937-1939

"Głos Poranny", rok 1936.

"Głos Poranny", rok 1936.

Niestety wybuch wojny przerwał dynamiczny rozwój stacji. Po zakończeniu działań wojennych do czasu odbudowy zniszczonej siedziby radio znalazło tymczasową siedzibę w budynku przy al. Kościuszki 40. Wkrótce z łódzkiej rozgłośni popłynęły w eter znane w całym kraju programy m.in: znakomity Teatr Polskiego Radia Romany Mater, Muzyka, Rytm i Piosenka Andrzeja Królikowskiego, popularny Wesoły Autobus. Przy radiu istniała znana w całej Polsce Orkiestra PRiTV Henryka Debicha, oraz zespół mandolinistów Edwarda Ciukszy. Obecnie w Łodzi oprócz Radia Łódź - lokalnego programu radia publicznego, słuchać możemy audycji kilkunastu stacji lokalnych i ogólnokrajowych.

"Dziennik Łódzki", rok 1946.


"Dziennik Łódzki", rok 1947.

Przeczytaj jeszcze:
ORKIESTRA EDWARDA CIUKSZY

"Głos Poranny", rok 1935.

Częstotliwości niektórych programów ogólnopolskich:

PR 1 - 107,3 MHz, 225 kHz, 198 kHz
PR 2 - 91,45 MHz
PR 3 - 108,8 MHz
ESKA ROCK - 97,9 MHz
RMF FM - 93,5 MHz
ZET - 92,6 MHz

stacje lokalne:
RADIO ŁÓDŹ - 99,2 MHz
Rozgłośnia radia publicznego. www.radiolodz.pl

RADIO POGODA - 89,6 MHz
Rozgłośnia komercyjna. www.pogoda.lodz.pl

"Głos Poranny", rok 1935.

Reklamy i zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.