czwartek, 20 września 2012

MURAL PRZY ULICY POMORSKIEJ 67
fot: Monika Czechowicz

Mural przy ulicy Pomorskiej 67, Fundacja Urban Forms, autor: Aryz (Hiszpania).


Zobacz jeszcze:
MURAL Z ULICY POMORSKIEJ W DEVIL MAY CRY
ŁÓDZKIE MURALE

KATARZYNA KOBRO I WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI


Do jednych z najbardziej rozpoznawalnych na świecie Łodzian należy małżeństwo plastyków Katarzyny Kobro (1898 – 1951) i Władysława Strzemińskiego (1893 – 1952). Artyści ci uznawani są za czołówkę światowej awangardy okresu międzywojennego. Kobro, z pochodzenia pół Rosjanka i pół Niemka zajmowała się współczesną rzeźbą, odchodzącą od realistycznego przedstawiania rzeczywistości. Pod wpływem konstruktywizmu stworzyła własną koncepcję nieograniczonej przestrzeni, co uczyniło ją jednym z liderów ówczesnego myślenia o sztuce. Do dziś zachowało się niewiele jej prac, a większość z nich można oglądać w łódzkim Muzeum Sztuki. Tam też można zobaczyć przekazane w spadku prace jej męża Władysława Strzemińskiego, także przedstawiciela awangardy oraz twórcy teorii unizmu.

Władysław Strzemiński, Powidok światła, Kobieta w oknie ok. 1948.
Strzemiński był przede wszystkim malarzem i teoretykiem, ale także pod koniec życia wykładowcą i współtwórcą łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, z której jednak dwa lata przed śmiercią został zwolniony (jego poglądy nie wpisywały się w nurt socrealizmu). Pomimo, iż zarówno on jak i jego żona nie pochodzili z Łodzi, to tutaj zamieszkali oraz tworzyli najważniejsze dzieła i tu zostali także pochowani. Ich twórczość jest bardziej ceniona za granicą niż w Polsce, ale to właśnie w łódzkim Muzeum Sztuki można obejrzeć zdecydowaną większość ich prac. W marcu 2011 r. Teatr Telewizji pokazał premierę sztuki Powidoki opowiadającą burzliwą historię małżeństwa tych awangardowych artystów.
Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna 9

Pisząc o Strzemińskim jako wykładowcy, otwiera się cała „przegródka” z nazwiskami zasłużonych uczonych, którzy wspierali powstałe w 1945 r. Uniwersytet oraz Politechnikę Łódzką. Warto wspomnieć, iż pierwszym rektorem Uniwersytetu łódzkiego był słynny filozof i logik szkoły lwowsko – warszawskiej, Tadeusz Kotarbiński, drugim zaś nie mniej znany socjolog Józef Chałasiński.