czwartek, 25 stycznia 2018

- widok na Schreera

Fot. Monika Czechowicz

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1906.
(zbiory WBP)