czwartek, 13 października 2016

To ładnie, po łódzku... czyli dawna przędzalnia Franciszka Ramischa.


Przędzalnia i tkalnia Franciszka Ramischa powstawała stopniowo od 1889 roku. Początkowo, od roku 1879, Ramisch prowadził ręczną tkalnię wyrobów bawełnianych i zatrudniał 8 robotników, którzy produkowali około 10 tysięcy chustek. W 1889 roku fabryka miała już maszynę parową i 64 krosna mechaniczne, zatrudniała 70 robotników.


Projekt pierwszych budynków wykonał architekt miejski Hilary Majewski. W 1893 roku wybudowano przędzalnię według projektu Fryderyka Miksa, a w późniejszych latach wzniesiono dodatkowe budynki, zaprojektowane przez Franciszka Chełmińskiego, z zastosowaniem dekoracji secesyjnych. Fabryka wypełniła przestrzeń pomiędzy ulicami Piotrkowską i Mikołajewską (dzisiejsza Sienkiewicza) na szerokości trzech działek osadniczych. W 1897 roku pracowało w niej 227 robotników, a w roku 1905  – 452, firma wykazywała wtedy 545 tysięcy  rubli rocznego obrotu. I wojna światowa przyniosła zniszczenie maszyn, głównie krosien.


W 1924 roku powstała Spółka Akcyjna – Fabryka Wyrobów Bawełnianych „Franciszek Ramisch”, o kapitale 1 068 tysięcy złotych. Produkcja firmy ograniczała się do przędzy bawełnianej, przędzalnia wyposażona została w 23 tysiące wrzecion cienkoprzędnych i 4 520 wrzecion niciarkowych. Zatrudnienie w 1935 roku wynosiło około 500 osób.


W pomieszczeniach udostępnionych przez Ramischów mieściły się biura utworzonego w 1929 roku Zrzeszenia Producentów Przędzy Bawełnianej w Polsce. Działali w nim m.in.: Gustaw Geyer, Stefan Osser, Arno Kindermann, Paweł Biedermann, Aleksander Piwkowski, Leon Albrecht.


Po upaństwowieniu mieściły się tu Łódzka Przędzalnia Przemysłu Bawełnianego, a później Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. gen. Waltera. Od 1999 roku budynki fabryczne są wykorzystywane przez różne firmy. 


Pod koniec 2011 roku firma OPG Orange Property Group, właściciel terenu przy Piotrkowskiej 138/140, uruchomił projekt OFF Piotrkowska.


OFF Piotrkowska - puby, restauracje, kino letnie... Jedno z ulubionych miejsc łodzian młodych i starych :))

Źródło:
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk Łodzi.


Fot. archiwalna ze strony: http://offpiotrkowska.com/
Fot. współczesne Monika Czechowicz