wtorek, 13 grudnia 2016

„CIĄGŁE MIASTO / CONTINUOUS CITY" – mural artysty z Krakowa.Na ścianie kamienicy przy ulicy Nowej 3 powstał kolejny mural Fundacji Urban Forms - Ciągłe miasto / Continuous city". Współfinansował go właściciel nieruchomości - firma Apartner s.c.


Kolejny mural realizowany w ramach drugiej edycji Festiwalu "Energia Miasta" stworzył Sebastian Bożek. Mimo, że krakowski streetartowiec współpracował już z Fundacją Urban Forms, pomagał m.in. Messy Desk przy realizacji muralu na ścianie XIV Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego, jest to jego pierwsze wielkoformatowe malowidło w Łodzi.


Mural Messy Desk na ścianie XIV Domu Studenta przy ulicy Matejki.


Sebastian Bożek to krakowski artysta młodego pokolenia, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, student studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest także zwycięzcą  konkursu ogłoszonego  przez Fundację Urban Forms na dekoracje artystyczne elewacji kamienic w Gdańsku przy ulicy Szerokiej nr 125 i 126 oraz Szerokiej nr 50.
W twórczości, której głównym punktem wyjścia jest postać ludzka i przestrzeń architektoniczna, podejmuje próby uchwycenia tego, co wymyka się werbalizacji – interferencji kulturowej, językowej, obyczajowej czy wreszcie architektonicznej, jaka nieustannie rozgrywa się zarówno w przestrzeni realnej, jak i w wyobraźni twórcy. - Fascynuje mnie fenomen miasta, nieostrość granicy pomiędzy biologicznością człowieka-kreatora, a technicznością tworzonej przez niego struktury miejskiej. Formy, które pojawią się na tym muralu, są moim subiektywnym skojarzeniem, ich pewną interpretacją - mówił Bożek.


W koncepcji przyjętej przez artystę istotnym punktem odniesienia jest miasto rozumiane jednocześnie jako ogólne zjawisko, jak i konkretna przestrzeń urbanistyczna. Miasto Sebastian Bożek postrzega jako strukturę ciągłą, płynną, zmieniającą formę, ani otwartą, ani zamkniętą, bez początku i końca. Jak podkreśla, miasto jest wieczne, znika i odradza się, nawet jeśli wymazywane jest z rzeczywistej przestrzeni, istnieje w zbiorowej pamięci i wyobraźni, jak Pompeje.

W mieście widać kumulację wątków kulturowych, społecznych, biologicznych. Formy, które się pojawią na muralu, są subiektywnym skojarzeniem, pewną interpretacją form architektonicznych, czyli wytworu kultury będącego siedliskiem tego, co biologiczne. Fascynuje mnie fenomen miasta, nieostrość granicy pomiędzy biologicznością człowieka-kreatora a technicznością tworzonej przez niego struktury miejskiej.
SEBASTIAN BOŻEK

Ważną inspiracją była też struktura urbanistyczna Łodzi, podlegająca intensywnemu procesowi przemian. W odbiorze artysty jest to miasto, które na naszych oczach zmienia swój kształt, choć nie wiadomo, jaki efekt pojawi się w wyniku tych zmian i jak będzie on odbierany przez ludzi.


Projekt i realizacja muralu pt. "Ciągłe miasto / Continuous city", w ramach festiwalu "Energia Miasta". Koordynacja - Fundacja Urban Forms.
Festiwal „Energia Miasta 2016” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi


Zobacz jeszcze:
Fot. Monika Czechowicz