poniedziałek, 15 marca 2021

Targ Jaracza


Na placu przed kamienicą u zbiegu ul. Kilińskiego i Jaracza zostało wybudowane zadaszone targowisko. - Przed laty w tym miejscu było targowisko, a mieszkańcy wielokrotnie wskazywali, że zależy im na utrzymaniu funkcji handlowej tego miejsca.
Dodatkowo między targowiskiem, które będzie zlokalizowane równolegle do ul. Kilińskiego, a kamienicą powstaje przyjazna dla mieszkańców strefa z wydzielonymi miejscami parkingowymi, ławkami oraz nowymi nasadzeniami zieleni.


Wiata będąca zadaszeniem ryneczku, który zostanie wyposażony w punkt sanitarny, wykonana została w konstrukcji stalowej o formie nawiązującej do stylu secesyjnego.
W budynku powstało siedem mieszkań komunalnych, jedno mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dwie pracownie twórcze i trzy lokale usługowe.


W budynku mieszkalnym przy ulicy Kilińskiego 39 po remoncie część powierzchni przeznaczona została na mieszkania, a część na pracowanie twórcze i lokale usługowe. Na ślepej dotychczas ścianie szczytowej budynku frontowego stworzona została elewacja z oknami i balkonami. Zaprojektowano także windę i wejście główne z poziomu terenu. W budynku oficyny nadbudowane zostało poddasze.
Fot. Monika Czechowicz