środa, 27 grudnia 2017

Łódź sto lat temu, czyli grudzień 1917 roku.


"Rozwój", rok 1920.
1 grudnia 1917
Tego dnia otwarta została nowa cukiernia Tadeusza Szaniawskiego - „Szwajcarska” przy ulicy Piotrkowskiej 126, na rogu ulicy Nawrot. 

Lodzer Informations und Hause Kalender, 1919.

Informator m. Łodzi z kalendarzem, rok 1920.

1 grudnia przywrócono możliwość dokonywania telegraficznie prywatnych przekazów pieniężnych pomiędzy obszarami Niemiec i Generalnego Gubernatorstwa.
W siedzibie Towarzystwa Muzycznego im. Chopina odbyło się pierwsze po zatwierdzeniu statutu zebranie Koła Popierania Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej. Funkcję prezesa objął Karol Wilhelm Scheibler, zastępcą został inż. Leon Koźmiński senior.

Łódzka Orkiestra Symfoniczna w muszli koncertowej w Helenowie w sezonie letnim, rok 1916. Fot. z zasobu Archiwum Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.

3 grudnia 1917
Dodatki nadzwyczajne łódzkiej prasy doniosły o wprowadzeniu zawieszenia broni na froncie niemiecko-rosyjskim.

Dodatek nadzwyczajny "Gazety Łódzkiej" z 3 grudnia 1917 roku.

4 grudnia
Na posiedzeniu Rady Miejskiej omawiano projekt przeniesienia obrad z wynajmowanej sali Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi do stanowiącego własność miasta gmachu byłego gimnazjum żeńskiego przy ulicy Średniej 14 (dziś IV Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Pomorskiej 16).

Budynek dawnego Gimnazjum Żeńskiego, ulica Pomorska 16. Obecnie mieści się tutaj IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej. 

Gmach dawnego Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, ulica Pomorska 21.

8 grudnia
Otwarta została wystawa malarstwa i grafiki Artura Szyka i Adolfa Bermana w salonach na pierwszym piętrze hotelu Savoy, gdzie niedawno mieściła się restauracja. Tematami wiodącymi wystawy były: „legun polski” i „paskarz łódzki”.


"Gazeta Łódzka", 1917.

Artur Szyk. Autoportret z papierosem.
14 grudnia
Prezydium Policji ogłosiło, że zaprzestaje wyznaczania cen maksymalnych na towary pierwszej potrzeby. Kolejne cenniki opracowywane były przez magistracki Wydział Zaprowiantowania Miasta.

Kartka żywnościowa na chleb i ziemniaki z roku 1917.

"Gazeta Łódzka", 1917.

16 grudnia
Rozpoczął się trzydniowy strajk pracowników łódzkich drukarni.

"Gazeta Łódzka", wydanie z 19 grudnia 1917 roku.

29 grudnia
W sali jadalnej zakładów Geyera przy ulicy Piotrkowskiej 295 odbył się wiec robotniczy w sprawie tanich kuchni związkowych. Wobec całkowitego wyczerpania się środków na tego rodzaju działalność skierowano apel do Rady Miejskiej o przyznanie nowych dotacji.

"Biała Fabryka" Ludwika Geyera przy ulicy Piotrkowskiej.

Dostawa żywności dla taniej kuchni. Łódź, 1917.

30 grudnia
W Sali Koncertowej przed rozpoczęciem abonamentowego koncertu muzyki popularnej Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, Julian Tuwim wygłosił prelekcję zatytułowaną „U źródeł muzyki”.

"Gazeta Łódzka", 30 grudnia 1917 roku.

31 grudnia
Liczne restauracje, teatry i teatrzyki rewiowe, a także kluby i stowarzyszenia organizują zabawy i bale sylwestrowe, powracając tym samym do tradycji przedwojennych.

"Godzina Polski", rok 1917.

"Godzina Polski", rok 1917.

"Gazeta Łódzka", rok 1917.

Źródło:
Krzysztof F. Kowalczyński. Łódź 1915-1918. Czas głodu i nadziei.

Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Fot. współczesne Monika Czechowicz

Przeczytaj jeszcze: