poniedziałek, 13 lutego 2017

Budynek byłego więzienia policyjnego.

Ten niepozorny budynek, znajdujący się przy ulicy Sterlinga 16/18 ma swoją ponurą historię - informują o tym dwie tablice znajdujące się na jego elewacji.


 W TYM GMACHU
W LATACH 1945-1956
MIEŚCIŁO SIĘ WIĘZIENIE
WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA BUBLICZNEGO
JEST TO MIEJSCE MĘCZEŃSTWA I ŚMIERCI
WIELU POLSKICH PATRIOTÓW
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

ZWIĄZEK WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
OKRESU STALINOWSKIEGO W ŁODZI


W GMACHU TYM MIEŚCIŁO SIĘ
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
HITLEROWSKIE WIĘZIENIE POLICYJNE,
MIEJSCE STRACEŃ I MĘCZEŃSTWA
TYSIĘCY POLAKÓW
ORAZ PRZEDSTAWICIELI INNYCH NARODOWOŚCI

                                                  KWIECIEŃ 1985


Budynek był wzniesiony około roku 1900 pierwotnie jako kamienica czynszowa dla uboższych robotników. Pomieszczenia w nim były bardzo małe, połączone wąskimi korytarzami co dało możliwość w późniejszym czasie adaptowania budynku na więzienie carskie. Było to spowodowane brakiem miejsc w więzieniach  przy ulicy Gdańskiej i Kopernika.
Po I wojnie światowej przez krótki czas przebywali tu pacjenci zbombardowanego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kochanówce.
W okresie II wojny światowej naziści utworzyli w nim więzienie policyjne gdzie odbywały się straszne przesłuchania oraz egzekucje. Po zakończeniu działań wojennych budynek pełnił dalej funkcję zakładu karnego.
Po wojnie w kamienicy mieściło się Więzienie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie osadzano więźniów politycznych. W połowie lat 50. więzienie miało status centralnego. Ostatecznie zlikwidowano je w 1964 roku.
Obecnie budynek jest przebudowany i funkcjonuje w nim przychodnia lekarska.


Przeczytaj jeszcze:

Fot. Monika Czechowicz