środa, 7 września 2016

MURAL W MANUFAKTURZEW maju tego roku, w ramach obchodów 10 urodzin łódzkiej Manufaktury,
na elewacji galerii handlowej w Alei Rzemiosł powstał nowy mural. Autorem obrazu jest Mikołaj Rejs, artysta z Krakowa. Kilkunastometrowy obraz zdobi główne wejście do Manufaktury od strony rynku.


Uroczyste odsłonięcie malowidła nastąpiło w sobotę 21 maja 2016 roku.  Tym samym Manufaktura dołączyła do szlaku murali i umocniła wizerunek Łodzi jako polskiej stolicy street artu.


36 m długości i 8 m wysokości - takie wymiary ma mural. Malowidło powstawało przez ponad tydzień.


Mural namalował krakowski artysta Mikołaj Rejs, który na co dzień maluje nie tylko murale, ale także obrazy, działa w sferze sztuki ulicy, zajmuje się edukacją artystyczną, a nawet wykonuje tatuaże. Jego prace można oglądać w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Mediolanie, Rijece, Pradze, Berlinie czy Monachium.


Mural namalowany na fasadzie galerii handlowej Manufaktury przedstawia bajeczny, podwodny świat. Został wykonany przy użyciu farb w puszkach. –Mikołaj Rejs: Każdy widzi tu coś innego i o to właśnie chodzi. Ale chciałbym zwrócić uwagę nie tylko na samą treść, ale i formę. To nie tylko pomalowana ściana – ona jest trójwymiarowa, więc zmieniłem ją w szufladę, która otwiera się i przenosi nas w nowy świat. Warto spojrzeć na mural również od strony rynku, bo wtedy dobrze widać ten nietypowy efekt 3D – przekonuje artysta.


Więcej o sztuce Mikołaja Rejsa mówi Michał Bieżyński, kurator ds. sztuki w przestrzeni miejskiej w ŁCW: - Prace Mikołaja Rejsa przypominają podwodne światy, zatopione w surrealistycznej bajkowości. Jego prace, zarówno na płótnach jak i na ścianach, nacechowane są przede wszystkim lekką, oniryczną, odrobinę „Chagallowską” poetyką, w której znajdziemy mieszankę elementów ludowych z fantastyką.


Mikołaj Rejs (1984) – zaj­muje się foto­gra­fią a od końca lat 90-tych rów­nież sztuką ulicy. Jego prace powstają prze­waż­nie w prze­strze­niach post­in­du­strial­nych, zajmuje się również edukacją artystyczną, społeczną funkcją sztuki ulicy, jest zaangażowany w krajowe oraz międzynarodowe projekty dotyczące street artu. Kurator wystaw street artowych, twórca projektu ”Outcube”, współtwórca projektu 101 murali dla Krakowa. Uczestnik licznych imprez graffiti i street artu (między innymi Meetings of Styles, Lublin 2011-2013, Street Art Festival Katowice 2011, projekt 40/40, Warszawa). Publikuje w albumach i czasopismach o sztuce i fotografii. Brał udział w wystawach indywidualnych (Onamato 2012,  ArtAgendaNova 2013, Teatr im. Juliusza Słowackiego 2015), oraz zbiorowych (m. in. Kraków, Limerick, Warszawa, Lublin 2004-2015). Jest współtwórcą projektów artystycznych i edukacyjnych m. in.: Dzień ze sztuką - MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 2012, polsko-ukraińsko-mołdawski projekt ARTDROME Ługańsk 2012, Drogi do wolności MOCAK 2011, „Zdearzenia” Pałac Młodzieży oraz BWA Tarnów 2014,” Powrót do Przyszłości” Pałac Młodzieży w Tarnowie 2015, Rewitalizacja skate parku w Tarnowie. Fundacja Artica, Tarnów 2015.
Artysta pozostawił po sobie prace w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Mediolanie, Rijece, Pradze, Berlinie, Monachium, i in. Brał udziałw aukcjach: Galeria BOHEMA, Desa Unicum, New Art Order, Galeria Mito, Galeria NEXT, Aukcja Wielkiego Serca. Jego prace znajdują sięw zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.


Prace mało­for­ma­towe oraz foto­gra­fie Mikołaja Rejsa były poka­zy­wane na licz­nych wysta­wach zbio­ro­wych, m.in. na wysta­wie „Bonarka” w Centrum Sztuki Wpółczesnej, Kraków 2004; „Graffiti vs Street Art” w Lubelskiej Zachęcie (2011), Muzeum „Galicja” Kraków 2013, Projekt „Glorieta” – Art Boom Festiwal, Kraków 2013 oraz indy­wi­du­al­nych: Onamato – „Urban Chapels” Kraków 2012, Art Agenda Nova – „NOUMEN” Kraków 2014.


Mikołaj Rejs jest arty­stą zaj­mu­ją­cym się street artem, ale street artem nie­ty­po­wym. Tematyka two­rzo­nych przez niego prac jest zato­piona w ludo­wych mitach. Jego murale zamiesz­kują leśne bóstwa, dzi­wo­żony. Kreuje bar­dzo kli­ma­tyczne światy w prze­strze­niach zapo­mnia­nych przez ludzi.

Artysta w sieci:
http://mikolajrejs.blogspot.com/
Inne prace artysty można obejrzeć tutaj: http://niezlasztuka.net/artysci/mlodzi-zdolni/mikolaj-rejs/

 
źródła:
http://mikolajrejs.pl/
http://niezlasztuka.net/

Przeczytaj jeszcze:


Fot. Monika Czechowicz