wtorek, 1 września 2020

Kościół pw. Matki Boskiej Fatimskiej - współczesna architektura sakralna w Łodzi.

Parafia została erygowana 1 października 1989 roku przez bpa Władysława Ziółka. 

Budowę kościoła rozpoczęto 2 maja 1994 roku, według projektu architekta Lecha Papeża (konstrukcja inżyniera Janusza Freya).

Jest to obiekt jednonawowy, wzniesiony w stylu nowoczesnym, na planie krzyża greckiego.

Poświęcenia świątyni w stanie surowym dokonał 13 maja 2000 roku ordynariusz łódzki, abp Władysław Ziółek.

Warto wspomnieć, że kościól powstał na dawnych terenach fabrycznych należących do Fryderyka Eisenbrauna, który w 1894 roku kupił rozległą działkę przy ulicy Widzewskiej 224 (214, później 226/228, numeracja parceli zmieniała się, dzisiaj - ulica Kilińskiego 228) i zbudował na niej "Manufakturę Bawełnianą F.  Eisenbraun". 

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1911.

Mieściła się tu przędzalnia (23 tysiące wrzecion), tkalnia (506 krosien), draparnia, farbiarnia i bielnik. Firma zatrudniała około 1000 osób i wytwarzała przędzę i tkaniny bawełniane.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, taryfa domów i parceli przy ulicy Widzewskiej (dziś Kilińskiego), rok 1912.

Tuż za okazałą budowlą kościoła możemy podziwiać willę rodziny Eisenbraunów, w której dzisiaj mieści się przedszkole miejskie, w części zaś zajmowana jest przez księdza proboszcza.
 Na początku lat 90. XX wieku willa została zakupiona wraz z sąsiadującym terenem przez nowo utworzoną parafię rzymskokatolicką Matki Boskiej Fatimskiej, która wzniosła w sąsiedztwie kościół.
Budynek sąsiaduje ze stojącym nowym kościołem, od wschodu ma zabudowania fabryki, a od północy dawną fabrykę Adama Ossera (więcej o fabryce Adama Ossera w baedekerze TUTAJ).

Strona parafii: http://mbflodz.pl/

Przeczytaj jeszcze:


Źródła:
Marek Budziarek. Świątynie Łodzi.
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk Łodzi.
Krzysztof Stefański. Łódzkie wille fabrykanckie.

Fot. współczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Do szkoły!

 

"Panorama", rok 1933.

"Panorama", rok 1931.

"Panorama", rok 1935.

"Panorama", rok 1933.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.