środa, 15 kwietnia 2020

Portrety łodzian przełomu XIX i XX wieku/ Zbiory Muzeum Miasta Łodzi.

Fotografia grupowa przedstawiająca grupę majstrów zatrudnionych w Nowej Tkalni Karola Scheiblera, znajdującej się przy ulicy Kilińskiego 187 w Łodzi. Mężczyźni sfotografowani zostali przed budynkiem fabrycznym. Nowa Tkalnia została wybudowana w 1898 roku według projektu Pawła Rubensahma. W fabryce zajmującej powierzchnię 3 ha pracowało 3 tysiące krosien.

Fotografia umieszczona w ozdobnym passe-partout przedstawia robotników łódzkich zakładów na tle muru fabrycznego. Przed grupą znajdują się szpule wskazujące na włókienniczy profil ich fabryki.

Fotografia grupowa w ozdobne passe-partout przedstawiająca grupę robotników, mężczyzn i kobiet, na tle budynku fabrycznego. Wszyscy ubrani są w stroje odświętne. Niektóre z kobiet trzymają na kolanach czółenka, co wskazuje na włókienniczy profil ich fabryki. Jedna z kobiet trzyma kawałek tkaniny z widocznym napisem "MI 1898".

Fotografia portretowa grupowa przedstawiająca uczniów w strojach odświętnych I klasy szkoły podstawowej, działającej przy zakładach Karola Scheiblera, wraz z nauczycielką, rok 1908. Szkoła wybudowana została w 1876 roku prawdopodobnie według projektu Hilarego Majewskiego, znajdowała się na osiedlu przyfabrycznym na Księżym Młynie. Była placówką przeznaczoną dla pracowników zakładów Karola Scheiblera, pierwszą tego typu w Łodzi. Po II wojnie światowej mieściły się w niej Zespół Szkół Handlowych Nr 2 w Łodzi i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11.

Fotografia grupowa, portretowa przedstawiająca majstrów tkackich zatrudnionych w zakładach Karola Scheiblera, na tle zabudowań fabrycznych. Na pierwszym planie widoczne, między innymi szpule z kawałkami przędzy.

Fotografia grupowa, portretowa przedstawiająca dziewczynki, część w strojach komunijnych wraz z księdzem. Część dzieci trzyma w dłoniach książeczki do nabożeństwa. Fotografia została wykonana przed niezidentyfikowanym budynkiem.

Fotografia grupowa przedstawiająca mężczyzn w ciemnych płaszczach i garniturach. Niezidentyfikowane miejsce w Łodzi.

Fotografia grupowa przedstawiająca kobiety i mężczyzn na tle zabudowań fabrycznych. Są to prawdopodobnie pracownice i pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie.

Fotografia grupowa przedstawiająca dwóch mężczyzn i dwie kobiety, prawdopodobnie kadrę nauczycielską oraz grupę dzieci, chłopców i dziewczynki w strojach szkolnych. Zdjęcie wykonano w Łodzi, jednak brak szczegółowych informacji o szkole, do której mogli uczęszczać uczniowie.

Fotografia grupowa przedstawiająca kobiety i mężczyzn w plenerze, członków Stowarzyszenia Śpiewaczego "Echo". Dwóch mężczyzn na pierwszym planie trzyma w dłoniach instrumenty muzyczne (mandoliny). Stowarzyszenie Śpiewacze "Echo" powstało w 1876 roku z inicjatywy klasowych związków zawodowych przy kościele Podwyższenia św. Krzyża w Łodzi jako chór męski pod nazwą "Chór Polski". w 1925 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Śpiewacze "Echo". W 19181 roku chór żeński, który jest kontynuatorem tradycji stowarzyszenia.

Fotografia grupowa przedstawiająca mężczyzn oraz chłopców w odświętnych, głównie ciemnych garniturach, stojących na tle zabudowań fabrycznych. Są to prawdopodobnie pracownicy i czeladnicy zatrudnieni w jednym zakładzie.

Fotografia grupowa przedstawiająca kobiety i mężczyzn na tle zabudowań fabrycznych. Są to prawdopodobnie pracownice i pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie.

Fotografia portretowa, grupowa wykonana przez zakład fotograficzny "J. Kulik" w Łodzi, przedstawiająca grupę kobiet i mężczyzn na tle ceglanej ściany, prawdopodobnie zatrudnionych w jednym zakładzie.

Fotografia grupowa przedstawiająca nauczycieli oraz chłopców w mundurkach szkolnych na tle budynku. Siedzący w pierwszym rzędzie chłopcy trzymają w rękach modele brył geometrycznych.  
Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów
Muzeum Miasta Łodzi.

Ponad 500 archiwalnych zdjęć z zasobów Muzeum Miasta Łodzi trafiło do internetu w ramach projektu #dzielimysięŁodzią. Dzięki opublikowaniu w zasobach Wikimedia Commons historyczne obrazy Łodzi i jej dawnych mieszkańców zyskały szansę na nowe życie w cyfrowym obiegu.
Digitalizacji poddano fotografie Łodzi z XIX-wiecznych albumów Bronisława Wilkoszewskiego, a także późniejszych, wykonanych przez Ignacego Płażewskiego w latach 60 i 70 XX wieku oraz kolekcję portretów z przełomu XIX i XX wieku.
Jest to pierwszy z projektów MMŁ, wpisujący się w nową ideę OPEN GLAM - gdzie skrót glam to angielskie galleries, libraries, archives, museums - polegają na otwarciu instytucji kultury i dzieleniu się przez nie swoimi zbiorami w sposób ogólnie dostępny.

Przeczytaj w baedekerze: