niedziela, 7 lutego 2021

Łodzia w Księstwie Warszawskim.

Księstwo Warszawskie istniało w latach 1807-1815. Było formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podlegało napoleońskiej Francji.

Mapa Księstwa Warszawskiego i prowincji pruskich autorstwa Pierra Lapie (1777-1850), wydana w Paryżu w 1812 roku. Pochodzi z "Atlas complet du precis de la geographie universalle" wydanego przez Conrada Malte-Bruna (1775-1826), 
źródło: (atticus.pl) 

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Księstwo Warszawskie zostało stworzone przez Napoleona na mocy traktatów pokojowych, które cesarstwo Francji podpisało w Tylży - 7 lipca 1807 roku z Imperium Rosyjskim i 9 lipca 1807 roku z Królestwem Prus. Utworzono je z ziem II, III i części I zaboru pruskiego, a w 1809 roku dołączono do niego ziemie III zaboru austriackiego.
Traktat podpisano na tratwie zacumowanej pośrodku rzeki Niemen, wyznaczającej granicę między Imperium Rosyjskim a Królestwem Prus. Stało się tak, ponieważ żadna ze stron nie chciała podpisać traktatu na ziemi przeciwnika.

Podpisanie traktatu na rzece Niemen.
(źródło: https://twojahistoria.pl/)

Na mocy tego traktatu monarchą Księstwa Warszawskiego został król Saksonii Fryderyk August I, naczelnym wodzem mianowano zaś księcia Józefa Poniatowskiego.

Fryderyk August I - król Saksonii, książę warszawski (1750-1827).
Obraz namalowany przez Marcello Bacciarellego ok. 1808-1809 roku.

Książę Józef Poniatowski (1763-1813)
Obraz namalowany przez Józefa Grassiego po 1810 roku.

22 lipca 1807 roku w Dreźnie Napoleon Bonaparte osobiście nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, której przepisy wzorowano na konstytucji francuskiej z 1799 roku, cesarz nie zgodził się bowiem na przywrócenie Konstytucji 3 Maja jako zbyt konserwatywnej.

Herb Księstwa Warszawskiego

Z inicjatywy cesarza Napoleona wprowadzono do konstytucji rewolucyjne na ziemiach polskich zmiany: 
- nadanie wolności osobistej wszystkim mieszkańcom (zniesiono poddaństwo chłopów) oraz zrównanie obywateli wobec prawa;
- artykuł 69 - Kodeks Napoleona jest prawem cywilnym Księstwa Warszawskiego;
- artykuł 83 - nikt, kto nie jest obywatelem Księstwa Warszawskiego, nie może sprawować urzędów - duchownych, cywilnych ani sądowych.

Łodzia znalazła się w Księstwie Warszawskim.


Źródło:
Jan Kanty Chrzanowski. Historia Łodzi do 1865 roku.

Fot. archiwalne pochodzą ze stron:
Antykwariat Galeria Atticus (atticus.pl) 
Twojahistoria.pl https://twojahistoria.pl/
Wikipedia.pl

Przeczytaj jeszcze: