piątek, 18 maja 2018

Fotografie i karty pocztowe przedstawiające łódzkie zieleńce i kąpieliska w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945.


Stawy Stefańskiego

Nur für Deutsche – ...czyli fotografie i karty pocztowe przedstawiające łódzkie zieleńce i kąpieliska w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 (w nawiasach ówczesne nazwy).

Park im. Józefa Poniatowskiego (wówczas Hitlerjugend Park)
Park im. Adama Mickiewicza nazywany Julianowskim (Orchideen Park)
Park. im. Henryka Sienkiewicza (Heinrichsbusch)
Park 3 Maja  (Park "Wäldschen" )
Park im. Stanisława Moniuszki (Golzheimerbusch)
Park im. Stanisława Staszica (Rolandpark )
Park Źródliska (Quelle Park)
Łódzki Ogród Zoologiczny (Trierpark)
Arturówek  (Sommerkurort "Waldborn")
Stawy Stefańskiego (Freibad in Erzhausen )

Park im. Józefa Poniatowskiego 

Park Źródliska 

 Park Źródliska 

Park im. Stanisława Moniuszki 

 Park Źródliska 

 Park Źródliska 

Park im. Józefa Poniatowskiego

Arturówek

Stawy Stefańskiego

Park im. Stanisława Moniuszki

Park. im. Henryka Sienkiewicza

Park. im. Henryka Sienkiewicza

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park im. Józefa Poniatowskiego

 Park im. Adama Mickiewicza (Julianowski)

Park im. Adama Mickiewicza (Julianowski)

Park. im. Henryka Sienkiewicza

Park im. Józefa Poniatowskiego

Park 3 Maja

Park im. Stanisława Staszica

Stawy Stefańskiego 

Ogród Zoologiczny

Wszystkie fotografie pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.