piątek, 8 września 2017

COMARCH - w murach dawnej fabryki Moszka Wienera.


W znajdujące się przy ulicy Jaracza 76/78 mury dawnej fabryki Moszka Arona Wienera wbudowany został nowy gmach biurowca Comarch, giełdowej spółki, która jest producentem różnego rodzaju oprogramowania (systemy ERP 4.0 – aplikacje mobilne, narzędzia e-commerce, business intelligence i inne).

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1900.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1901.

Początki fabryki Wienera sięgają roku 1864, kiedy to przy ulicy Piotrkowskiej 76 rozpoczęto ręczną produkcję tkanin wełnianych, a następnie produkcję mechaniczną. 

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1904.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1908.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1901.

W 1901 roku, po przeprowadzce, w pasażu Meyera uruchomiono produkcję mechaniczną na większą skalę, ale firma cały czas się rozwijała.

Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1902.

W 1906 roku firma M. A. Wiener przenosi swój zakład na posesję przy obecnej ulicy Jaracza 78. Dwa lata później powstało Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Wełnianych M. A. Wienera, jako siedzibę podając adres przy ulicy Piotrkowskiej, a skład główny firmy przy pasażu Meyera.

Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1909.

Informator handlowo-przemysłowy, rok 1911.


Informator handlowo-przemysłowy, rok 1911.

W informatorze handlowo-przemysłowym z 1911 roku jako właściciele posesji przy pasażu Meyera (dzisiaj ulica Moniuszki) widnieją Moszek Aron Wiener i jego żona Pessa.

Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1913.


Około roku 1910 przedsiębiorstwo zakupiło tereny przy ulicy Cegielnianej należące do przedsiębiorstwa budowlanego "Olszer i Szczecński". Był to obszar pomiędzy dzisiejszymi ulicami Jaracza 66/68 i Rewolucji 1905 roku 57/59 a.
Fabryka posiadała przędzalnię wełny i tkalnię na 1400 krosien, gdzie pracowało ponad 1100 osób. Przy dawnym pasażu Meyera (ulica Moniuszki) pozostał kantor.

 Informator m. Łodzi z kalendarzem, rok 1920.

Fabryka została poważnie zniszczona przez niemieckich okupantów w 1915 roku, została uruchomiona ponownie dopiero w roku 1929.

Kalendarz-informator adresowy, rok 1922.

W 1934 roku miał tu miejsce tragiczny pożar, skutkiem czego trzech pracowników zmarło a trzech zostało rannych. W związku z tym policja aresztowała dzierżawców fabryki Wienera, braci Joskowicz i Bergera.
Po drugiej wojnie światowej dawna fabryka przez długi czas służyła studentom, ostatnio była tutaj siedziba Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.


W mury dawnej fabryki Wienera wkomponowany został nowy gmach biurowca firmy Comarch. Całość prac prowadzona była pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.


Wykonanie biurowca dla firmy Comarch było przedsięwzięciem na dużą skalę. Powstał kompleks biurowy wraz z parkingiem podziemnym. Przebudowy i adaptacji wymagał również istniejący budynek pofabryczny. Budynek znajduje się na liście zabytków prawnie chronionych.


Poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych elewacja i jej elementy zostały odtworzone i utrzymane w charakterze industrialnym przy zachowaniu parametrów techniczno-użytkowych. Kompozycja nowoczesnego budynku oraz istniejącej zabytkowej kamienicy nawiązuje do przemysłowego charakteru Łodzi.


Zagospodarowany został również obszar wokół obiektu. Zbudowane zostały chodniki, drogi, oświetlenie, ogrodzenie oraz elementy małej architektury.


Obiekt łączy funkcję konferencyjną i biurową. Strefa konferencyjna zlokalizowana jest na pierwszych trzech kondygnacjach.  Nad nimi powstała wieża składająca się z dodatkowych sześciu kondygnacji biurowych.
Największa część fabryki jest widoczna od strony ulicy Jaracza, dzięki ścianie wykonanej w całości z przezroczystego materiału. 


Inwestycja w liczbach:
Powierzchnia działki 2 355 m²
Powierzchnia zabudowy 1 285,18 m²
Powierzchnia całkowita 9 906,20 m²
Powierzchnia netto 7 616,02 m² (w tym powierzchnia podstawowa - biura, pomieszczenia konferencyjne, wypoczynku) 4 487,53 m², powierzchnia komunikacji 1 614,42 m², powierzchnia usługowa 1 159,84 m², powierzchnia pomocnicza - toalety i pomieszczenia higieniczno-sanitarne  354,23 m².
Kubatura brutto 30 426 m3 .


Budowa nowego biurowca  kosztowała około 20 mln złotych,całość prac wykonała firma Skanska pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. 

Kalendarz-informator adresowy, rok 1923.

Źródła:
DZIENNIK ŁÓDZKI http://www.dzienniklodzki.pl

Kalendarz-informator adresowy, rok 1924.

Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Fot. współczesne Monika Czechowicz