piątek, 11 października 2013

mieszkaniec Bałut

fot/rys. Monika Czechowicz