sobota, 9 listopada 2019

O. okno

Dawna fabryka Adama Ossera.
Fot. Monika Czechowicz