niedziela, 20 grudnia 2020

Świąteczne zakupy....

Nowy telewizor na gwiazdkę? Oczywiście, przy dobrej organizacji pracy personelu i pomocy milicji...

Dziennik Łódzki", rok 1988.
Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

View

 

Fot. Monika Czechowicz

Świąteczny przegląd prasy 🎄

 Wybrane przez baedekera świąteczne reklamy, które ukazały się w łódzkiej prasie na przestrzeni stu lat (1890-1990)...

"Dziennik Łódzki", rok 1890.

"Rozwój", rok 1898.

"Rozwój", rok 1899.

"Rozwój", rok 1900.

"Rozwój", rok 1902.

"Rozwój", rok 1903.

"Goniec Łódzki", rok 1905.

"Rozwój", rok 1907.

"Rozwój", rok 1910.

"Rozwój", rok 1911.

"Nowa Gazeta Łódzka", 1913.

"Nowy Kurier Łódzki", rok 1916.

"Republika", rok 1923.

"Ilustrowana Republika", rok 1924.

"Rozwój", rok 1925.

"Rozwój", rok 1926.

"Rozwój", rok 1928.

"Rozwój", rok 1929.

Dodatek Ilustrowany "Głosu Porannego", rok 1930.

"Głos Poranny". rok 1933.

"Głos Poranny". rok 1935.

"Głos Poranny",  rok 1936.

"Głos Rudy Pabianickiej", rok 1938.

"Litzmännstadte Zeitung", 1940.

"Dziennik Łódzki", rok 1945.

"Dziennik Łódzki", rok 1946.

"Dziennik Łódzki", rok 1950.

"Dziennik Łódzki", rok 1952.

"Dziennik Łódzki", rok 1957.

"Dziennik Łódzki", rok 1957.

"Dziennik Łódzki", rok 1963.

"Dziennik Łódzki", rok 1964.

"Dziennik Łódzki", rok 1967.

"Dziennik Łódzki", rok 1968.

"Dziennik Łódzki", rok 1970.

"Dziennik Łódzki", rok 1973.

"Dziennik Łódzki", rok 1975.

"Dziennik Łódzki", rok 1980.

"Dziennik Łódzki", rok 1983.

"Dziennik Łódzki", rok 1987.

"Dziennik Łódzki", rok 1989.

"Dziennik Łódzki", rok 1990.

Wszystkie świąteczne wycinki prasowe pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
🎅