niedziela, 24 czerwca 2012

ŁÓDŹ. WIEŚ ŁAGIEWNIKI.


Na podstawie wykopalisk archeologicznych stwierdzono, że początki osadnictwa ludzkiego w Łagiewnikach sięgają III wieku, a pierwsza historyczna wzmianka o Łagiewnikach pochodzi z 1399 roku. 
"Głos Poranny", rok 1932.

Nazwa miejscowości w dzisiejszym brzmieniu pojawiła się dopiero na początku XV wieku. Pierwotnie była to wieś książęca, potem szlachecka, obejmująca zaledwie sześć łanów ziemi uprawnej, karczmę i młyn wodny. Nie wiadomo, jakie były losy mieszkających tu włościan, kto był ich właścicielem.


Dopiero dokumenty historyczne z roku 1579 podają, że właścicielem Łagiewnik był Jan Łagiewnicki, który od Łagiewnik przybrał takie nazwisko. W 1646 roku na terenie wsi znajdowało się osiem zagród chłopskich, karczma, młyn i folwark. Następnie Łagiewniki przeszły w posiadanie możnego rodu Bełdowskich (herbu Jastrzębiec), których rodzinnym gniazdem był Bełdów koło Aleksandrowa Łódzkiego (1660 rok). Najbardziej znane postacie tego rodu to: Marcin Bełdowski - sędzia łęczycki i jego syn - Jerzy Bełdowski - podsędek łęczycki, w którego posiadaniu znajdowały się następujące wsie: Koźle, Klęk, Pludwiny, Imielnik, Moskule, Modrzew, Skotniki, Łagiewniki i inne (łącznie dwanaście); podzielił je jako posag między pięć córek. W 1669 roku wydawszy za mąż ostatnią córkę - Zuzannę - za Samuela Żeleskiego ze wsi Żelezna koło Rawy Mazowieckiej, podarował nowożeńcom wsie: Łagiewniki, Moskule i Skotniki.
Z biegiem lat Łagiewniki przechodziły kolejno w posiadanie Stokowskich, Karnikowskich, Zawiszów, Zarębów, a od 1886 roku były własnością baronostwa Heinzlów - spolszczonych Niemców, którzy na miejscu dawnego dworu wybudowali pałac.


W 1882 roku Łagiewniki liczyły 29 domów i 176 mieszkańców, był także młyn, a przy nim dom z sześcioma mieszkańcami. Ludność wsi stanowili średniozamożni gospodarze, pracownicy dworu i robotnicy rolni.


Łagiewniki zawdzięczają swoją sławę malowniczemu położeniu, obszernym lasom, czystemu żywicznemu powietrzu, a przede wszystkim skarbom miejscowego kościoła, do których zalicza się obraz świętego Antoniego (uznanego za cudowny) i zachowane w całości relikwie błogosławionego Rafała Chylińskiego.

Fot. Monika Czechowicz
"Głos Poranny", rok 1936.
źródło: 
Tadeusz Maćkowiak. Łagiewnicki łódzkie - przewodnik.
Fot. archiwalna ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.