wtorek, 11 czerwca 2019

Park im. Stefana Żeromskiego.

Park im. Stefana Żeromskiego zlokalizowany jest na Teofilowie w obrębie osiedla im. Konopnickiej. Park zajmuje teren o powierzchni 2,47 ha zawarty pomiędzy ulicami Kaczeńcową, Rojną, al. Urody Życia i Lnianą.

Rok 1972. Początek prac przy urządzaniu terenu przyszłego parku im. Żeromskiego. Za drzewami biegnie ul. Kaczeńcowa.
W miejscu przedstawionym istniał zbiornik wodny, którego pozostałość widać na zdjęciu. Na północ od niego bliżej ul. Lnianej był drugi mniejszy, a trzeci najmniejszy znajdował się już po drugiej stronie Kaczeńcowej tam, gdzie obecnie stoją budynki mieszkalne pod adresem Kaczeńcowa 6. Wszystkie te zbiorniki łączył strumień Jasieniec, który miał kiedyś źródła w pobliżu ul. Aleksandrowskiej. Podczas budowy osiedla im. Konopnickiej strumień zasypano i teraz zaczyna się on dopiero w odległości 300 m na południe od ul. Rojnej wylotem kanału burzowego.
Park powstał w 1973 roku, niedługo po zakończeniu budowy pobliskich budynków mieszkalnych przy ulicy Lnianej.


Wcześniej w miejscu tym porośniętym częściowo drzewami, głównie olszyną, płynął z północy na południe strumień Jasieniec łączący dwa niewielkie zbiorniki wodne. 
Podczas urządzania parku teren został znacznie zniwelowany, strumień i zbiornik północny zasypano. 
W miejscu strumienia pośrodku parku stworzono płytki bezwodny kanał mający stanowić krajobrazowe urozmaicenie, a w miejscu południowego większego zbiornika wybudowano wyłożoną płytami chodnikowymi sadzawkę, do której tryskała woda z dysz umieszczonych na zachodnim brzegu. 
Wokół poprowadzono alejki oraz dosadzono drzewa, głównie na obrzeżach Parku. 
Na skwerze przy ulicy Rojnej na betonowym cokole został umieszczony samolot TS-8 Bies. Do 1994 roku park pozostawał bezimienny.

Rok 1976, PZL TS-8 Bies; fot. J. Mucha.

Z biegiem czasu na skutek zmiany stosunków wodnych w gruncie część drzew uschła. Również zasilanie w wodę sadzawki przestało funkcjonować. 
Wrzesień 1977 roku. Fragment urządzonego w 1973 roku terenu zielonego, który później został nazwany parkiem im. Żeromskiego.
Wszystkie widoczne tutaj wysokie drzewa rosły tu wcześniej, wielu z nich dzisiaj już nie ma ze względu na zmianę stosunków wodnych. Wcześniej w miejscu wybetonowanej sadzawki istniał dużo większy naturalny zbiornik wodny, a wśród drzew przeważały olchy.

Około 1994 roku z cokołu zdjęty został samolot. W 2014 roku w wyniku realizacji projektu w ramach tzw. budżetu obywatelskiego zaniedbany znacznie park został zrewitalizowany. Wybudowano nowe alejki wraz z wyposażeniem, urządzony został plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, uporządkowano i uzupełniono zieleń. 


Na pustym dotąd cokole pojawiła się konstrukcja wykonana z blachy w postaci trzech liter TEO – pierwszych liter nazwy Teofilów.
TEO - blaszane dzieło wykonane ze stali nierdzewnej nazwane symbolem Teofilowa zamontowane w 2014 roku na pustym od lat 90. cokole. Praca powstała z inicjatywy mieszkańców w ramach tzw. budżetu obywatelskiego.

Wrzesień 1977 roku. Ulica Rojna i skrzyżowanie z ul. Kaczeńcową.
Za ulicą Kaczeńcową widoczne bloki osiedla im. Żeromskiego. Bliżej teren zielony - w przyszłości fragment parku im. Żeromskiego. Drzewka rosnące wzdłuż ulicy Rojnej obecnie już nie rosną - zostały wycięte podczas modernizacji ulicy w 2014 roku.
Droga biegnąca w poprzek u dołu zdjęcia w przyszłości otrzymała nazwę Urody Życia. (Fot:blaggio)

ŹRÓDŁO:

Fot. archiwalne pochodzą ze strony:


Przeczytaj jeszcze w baedekerze:

Park im. Stanisława Staszica w Łodzi 
Łódź. Park im. Henryka Sienkiewicza (instytut, targowisko, ogród..?)
PARK IM. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ŁODZI
PARK PRZY ULICY HIPOTECZNEJ
Zielona Łódź: park im. biskupa Michała Klepacza
DOBRA RADOGOSKIE i … PARK JULIANOWSKI
PARK OCALAŁYCHFot. współczesne Monika Czechowicz