niedziela, 26 października 2014

Willa Alberta Schüde . Ulica Rewolucji 1905 roku nr 63


Budynek wzniesiony w roku 1905 dla kupca  Alberta Schüde na posesji zakupionej w 1904 roku.
 
Albert Schüde, urodzony w Elblągu w roku1856, zmarł w Łodzi w 1934. Właściciel składu farb, chemikaliów i towarów kolonialnych przy ulicy Piotrkowskiej 30, pochowany wraz z żoną Juttą (Józefą) na Starym Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Ogrodowej. Pozostawił ośmioro dzieci. Rodzina Schüde spokrewniona była ze znanym łódzkim przedsiębiorą budowlanym Johannesem Wende, a poprzez niego z właścicielem warsztatu witrażowniczego Richardem Schleinem.
 
Na tyłach domu wzniesiono pomieszczenia gospodarcze i magazyn, do których właściciel przeniósł swój skład towarów. W latach międzywojennych firmę prowadzili Maksymilian i Albert Schüde syn jako „A. Schüde, właściciele Bracia Schüde”. Po śmierci Alberta Schüde posesja została odziedziczona przez jego ośmioro dzieci. Rodzina zamieszkiwała dom do końca II wojny światowej.

W 1946 roku budynek został przejęty przez władze państwowe i przekazany w użytkowanie Łódzkim Zakładom Remontowo-Montażowym Przemysłu Lekkiego.
W 1954 roku dokonały one przekształcenia parteru i adaptacji poddasza na lokale mieszkalne. Obiekt w tym czasie przeznaczony był do rozbiórki. 

W 1961 roku przekazano go Instytutowi Włókiennictwa, który umieścił w nim Biura Oddziału Doświadczalnego, przeprowadzając kolejne przeróbki. Dokonano jednocześnie podziału posesji na dwie części – w części tylnej przebudowano budynki gospodarcze na mieszkania, willę w części frontowej oddzielono parkanem od drogi przejazdowej i dobudowano obok garaże.

W 1983 roku część frontową z willą sprzedano prywatnemu właścicielowi, który dokonał dalszych zmian usuwając hełm wieży frontowej i werandę od strony północnej.

Około roku 2004 kolejny właściciel przekształcił budynek prywatny w dom akademicki.

Elewacje poddasza i piętra wraz ze szczytami udekorowane są piękną imitacją konstrukcji szkieletowej z drewnianymi belkami malowanymi na kolor błękitny.

Willa reprezentuje tzw. nurt Heimatschutzarchitektur, wywodzącej się z kręgu niemieckiego „Werkbundu” i twórczości Hermanna Muthesiusa, ukształtowanej przez wpływy angielskie i prezentuje się bardzo malowniczo.

źródło:
Krzysztof Stefański. Łódzkie wille fabrykanckie.

Fot. Monika Czechowicz