czwartek, 28 lutego 2019

Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej i "Cud na Wisłą".

Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej jest wyrazem wdzięczności mieszkańców Łodzi za cudowne zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Poświęcenie kamienia węgielnego nastąpiło w szóstą rocznicę zwycięstwa nad Wisłą, 15 sierpnia 1926 roku.

"Republika", 16 sierpnia 1926 roku.

Budowę trzynawowej bazyliki o formach klasycystycznych (według projektu Józefa Kabana) prowadzono do 1930 roku, wnoszenie wieży zakończono dopiero po II wojnie światowej, około 1950 roku.
Księga adresowa m. Łodzi, 1937-1939.

Parafię erygował 1 lipca 1926 roku bp Wincenty Tymieniecki, zaś poświęcenia nowo wybudowanej świątyni dokonał 2 października 1938 roku ordynariusz łódzki, bp Włodzimierz Jasiński.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1931.

"Echo", rok 1938.

W czasie II wojny światowej budynek został zamknięty dla wiernych i częściowo zdewastowany. Przejęła go firma odzieżowa zajmująca się szyciem mundurów.

Tablice na zachodniej ścianie kościoła.


W kaplicy bocznej znajduje się mozaikowa kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z grot Bazyliki św. Piotra w Watykanie - dar pap. Jana Pawła II uczyniony w 1982 roku. W absydzie umieszczono płaskorzeźbę Matki Boskiej zwycięskiej, którą w drewnie lipowym wykonał Ludomir Śledziński, a nad głównym ołtarzem niewielkiej wielkości obraz przedstawiający fragment "Cudu nad Wisłą" (przez cały czas istnienia PRL-u jedyny w Łodzi obraz publicznie prezentujący to wydarzenie historyczne). 


W latach 1952–1954 nawę główną ozdobiono polichromią, a nawy boczne sgraffitami.
W wyposażeniu kościoła są 44-głosowe organy pneumatyczne
wykonane przez firmę Dominika Biernackiego z Włocławka - dar kolejarzy węzła łódzkiego w 1933 roku.


Od początku lat 70. XX wieku działał przy kościele Ośrodek Kultury Religijnej, gdzie prowadzono systematyczne wykłady z zakresu problematyki światopoglądowej. W następnej dekadzie organizowano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Obecnie przy kościele funkcjonują bractwa (między innymi Żywa Róża, Trzeci zakon św. Franciszka, Sodalicja Mariańska) oraz centrum dorocznych pielgrzymek na Jasną Górę. 


Koncentruje się tu także duszpasterstwo "Rodzina Katyńska", bowiem przed świątynią 16 września 1990 roku odsłonięto pomnik "Katyń 1940" oraz tablice epitafijne zawierające imiona, nazwiska i stopnie wojskowe 332 jeńców z Ostaszkowa, Kozielska i Starobielska, pochodzących z Łodzi lub z Łodzią związanych.


Plac Zbrodni Katyńskiej. Pomnik Katyński autorstwa Włodzimierza Ciesielskiego, pierwszy w Polsce pomnik katyński stojący na otwartej przestrzeni.

Strona parafii: https://www.mbz.lodz.pl/

Budynek starej plebanii przy kościele MB Zwycięskiej, dzisiaj mieści się tutaj Ośrodek Pomocy Duchowej.
tel.:
42 630-98-17
691-399-455

e-mail:
kontakt@pomocduchowa.org

źródła:
Marek Budziarek. Świątynie Łodzi.
Strona parafii https://www.mbz.lodz.pl/

Fot. Monika Czechowicz
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.