wtorek, 14 listopada 2017

DAWNY BANK SPÓŁEK NIEMIECKICH

Dawny Bank Spółek Niemieckich w Polsce przy al. Tadeusza Kościuszki 47.

O funkcjonalnych, modernistycznych budynkach w Łodzi napisano już wiele, możemy podziwiać kamienice, całe osiedla i budynki użyteczności publicznej - reprezentacyjne, o masywnej i pięknej bryle, które powstały w naszym mieście.
Dzisiaj budynek mniej efektowny, ale równie godnie reprezentujący nurt architektury modernistycznej w Łodzi.


Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920.

Budynek powstał w latach 1930-1931. Autorem projektu był Alfons Fischer, architekt łódzki, urodzony w Łodzi w 1885 roku. Uczył się w łódzkiej Wyższej Szkole Rzemieślniczej, a następnie odbył studia na Wydziale Architektury Politechniki Ryskiej (w latach 1903-1911), i na Politechnice w Karlsruhe (1906-1907). Po powrocie do Łodzi otworzył pracownię przy ulicy Nowo-Targowej 7 (dzisiaj część południowa to ulica Seweryna Sterlinga, a część północna to ulica Witolda Knychalskiego). W latach międzywojennych Fischer był członkiem łódzkiego Koła Architektów i Budowniczych. 

Podręczny Rejestr Handlowy, rok 1926.


W 1937 roku obiekt został uzupełniony o boczne skrzydło przebudowane przez Eugeniusza Tatarę i Franciszka Brunona Haessner’a.
Eugeniusz Tatara był technikiem budowlanym,  Franciszek Brunon Haessner inżynierem architektem (urodził się w Łodzi w 1895 roku), aktywnym w Łodzi w latach 30. XX wieku. W latach 1937-1939 był członkiem Oddziału Łódzkiego SARP.

Księga Adresowa m. Łodzi 1937-1939.


Budynek znajduje się w zachodniej pierzei alei Kościuszki. Składa się z budynku frontowego i skrzydła bocznego. Bryłę ma zwartą, jest jednopiętrowy. Fasada frontowa sześcioosiowa.


W osi skrajnej południowej znajduje się wejście frontowe ujęte w prosty portal zwieńczony gzymsem w postaci flankujących pilastrów i gładkiej płyty wieńczącej w poziomie stropu nad parterem.
Horyzontalizm budynku został lekko podkreślony gzymsami podokiennymi i gzymsem wieńczącym. Strefa przyziemna do wysokości gzymsu parapetowego została ozdobiona drobnymi boniami w układzie pasmowym. Delikatne pasmowe boniowanie zastosowano również w strefie okien na piętrze.
Wnętrza budynku zostało przebudowane, a obiekt rozbudowany o strefę wejścia głównego.


Dzisiaj pod tym adresem mieszczą się:
Zarząd Lokali Miejskich
PKO Bank Polski

Źródła:
Joanna Olenderek. Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 1. Obiekty użyteczności publicznej.
Krzysztof Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta.

Źródło fot. arch. http://www.panoramio.com/photo/ 
oraz zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Fot. współczesne Monika Czechowicz

Przeczytaj jeszcze: