czwartek, 9 listopada 2017

F jak FACJATKA


Facjatka, facjata – pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, którego okna, przebite przez polać dachu, ujęte są we własne ścianki, nakryte osobnym daszkiem, prostopadłym do kalenicy dachu.
Facjatki występują powszechnie od średniowiecza, głównie w budownictwie świeckim, przyjmując nieraz ozdobne formy okien (na przykład owalnych, zwanych lukarnami, o ozdobnym obramieniu) i dachów w zamkach, pałacach i kamienicach mieszczańskich. Facjatka często nazywana bywa mansardą.


Warto…  unieść nieco w górę głowę i przyjrzeć się pięknym łódzkim facjatkom. 


Ulica Gdańska 42. Kamienica przemysłowca Michała Kippera.

Ulica Gdańska 84. Willa Gustawa Wilhelma Lange.

 U zbiegu ulic Franciszkańskiej i Północnej. Pałac rodziny Biedermannów.

Ulica Ogrodowa. Pałac Izraela Poznańskiego.

Ulica Piotrkowska 51. Kamienica Izraela Poznańskiego.

Ulica Seweryna Sterlinga 26. Willa Jakuba Kestenberga.

Ulica Piotrkowska 86. Kamienica "pod Gutenbergiem".

Al. Piłsudskiego 133. Willa Widzewskiej Manufaktury.

Ulica Piotrkowska 53. Kamienica Hermana Konstadta.

Ulica Jaracza 83. Willa małżonków Celi i Hermana (Hersza) Kaliszów.

Ulica Piotrkowska 272 ab. Rezydencja Karola i Emila Steinertów.

Ulica Gdańska 109/111. Dom Reinholda Wyssa. 

Ulica Piotrkowska 31. Kamienica Aleksandra Dyszkina.

Al. Kościuszki 93. Kamienica Zygmunta Dejczmana.

 Ulica Piotrkowska 96. Kamienica Siemensa.

Ulica Piotrkowska 98. Dom Emila Schmechela.

U zbiegu al. Kościuszki i Zielonej. Wielkomiejska kamienica Mieczysława Pinkusa i Jakuba Lende.

Ulica Piotrkowska 266. Pałac rodziny Scheiblerów.

Ulica Narutowicza 47. Kamienica Jakuba Segałły.

Piotrkowska 128. Kamienica Schichtów.

Ulica Narutowicza 59. Pałacyk Jezajasza (Szai) Kestenberga.

Ulica Piotrkowska 99. Kamienica Szai Goldbluma.

Ulica Gdańska 49/53. Willa Rudolfa Kellera.

Ulica Piotrkowska 258/260. Dom Henryka Birnbauma.

Ulica Ogrodowa. Pałac rodziny Poznańskich.

Ulica Rewolucji 1905 roku (nr 65 i 67). Wille Karola Reisfelda i Zygmunta Krotoszyńskiego.

 Ulica Piotrkowska 19. Kamienica Abrama Lubińskiego.

Ulica Pomorska 13.

Ulica Sienkiewicza 26. Willa Moryca Fränkla.

Ulica Piotrkowska 12. Kamienica Dawida Izraela Sendrowicza.

Ulica Północna 40. Budynek dawnego Ewangelickiego Domu Sierot.

Ulica Piotrkowska 10. Kamienica Jozefa Monitza.

Ulica Targowa 81. Dom Traugotta Grohmanna.

Osiedle przy ulicy Kalinowej, nazywane "Berlinkiem".

Źródło:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. Krystyny Kubalskiej-Sulkiewicz, Moniki Bielskiej-Łach, Anny Manteuffel-Szaroty. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fot. Monika Czechowicz