sobota, 19 maja 2018

Lustra łódzkie

Póty dzban wodę nosi, póki... się nie urwie 😐

Fot. Monika Czechowicz