wtorek, 9 lutego 2021

Dawna tkalnia braci Goldbergów


Przy ulicy Przybyszewskiego 92 (w latach 1920-1940 ulica Napiórkowskiego) znajduje się budynek pofabryczny, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Obecnie o charakterze biurowym, dawniej spełniał inną rolę.
Od roku 1927 mieściła się tutaj mechaniczna tkalnia braci, Edwarda i Hermana Goldbergów. 

Księga adresowa m. Łodzi i województwa łódzkiego 1937-1939.

Do Goldbergów należała także tkalnia przy ulicy Gdańskiej 130.


Ulica Gdańska 130. Mieściła się tutaj, założona w 1922 roku przez Edwarda i Hermana Goldbergów tkalnia mechaniczna. 


Wytwarzano tu przede wszystkim pasy pędne z sierści wielbłądziej. Bracia Goldberg od roku 1927 byli właścicielami zakładu przy ulicy Przybyszewskiego 92.


Przy ulicy Przybyszewskiego (W latach 1920-1940 Napiórkowskiego, końcowa część jako Zarzewska do roku 1940) produkowano płótna techniczne. Zakład posiadał filie w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Lwowie. Na jego wyposażeniu było 17 krosien specjalnych, oraz 13 krosien lnianych.

Ostatnimi laty sprzedając część terenu pod budowę stacji benzynowej, zastrzeżono że komin dawnej fabryki Golbergów jako zabytek ma pozostać nienaruszony. Jednak, jako że był wpisany "tylko" do gminnej ewidencji zabytków, a nie do rejestru - nie było przeszkód na jego zburzenie...

Źródła:
Polska Niezwykła
http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/

Przeczytaj w baedekerze:


Fot. współczesne Monika Czechowicz
Ogłoszenie prasowe pochodzi ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
Gminna ewidencja zabytków http://archiwum.bip.uml.lodz.pl/