sobota, 8 czerwca 2013

FOTONOCOWANIE ŁÓDZKIE

fot. Monika Czechowicz