piątek, 19 marca 2021

praca, praca... w Łodzi

"Lodzer Zeitung", rok 1872.

"Lodzer Zeitung", rok 1898.

"Rozwój", rok 1906.

"Rozwój", rok 1907.

"Rozwój", rok 1911.

"Rozwój", rok 1911.

"Rozwój", rok 1912.

"Rozwój", rok 1912.

"Rozwój", rok 1912.

"Rozwój", rok 1912.

"Godzina Polski", rok 1916.

"Nowy Kurier Łódzki", rok 1917.

"Głos Polski", rok 1919.

"Republika", rok 1923.

Wyszukane przez baedekera łódzkiego w łódzkie prasie 1872-1972.
Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.