środa, 11 maja 2016

"Otoczone drutem państwo" - książka historyczna roku.

Doktor Adam Sitarek (Centrum Badań Żydowskich UŁ i Instytut Pamięci Narodowej Oddział Łódzki) odebrał we wtorek Nagrodę Historyczną Polityki. Książka "Otoczone drutem państwo" zwyciężyła w kategorii debiut.
"Otoczone drutem państwo" (IPN, 2015) to monografia łódzkiego getta. Autor prześledził na jej kartach proces kształtowania się jego administracji. Przyjrzał się również jej działaniu. Adam Sitarek podjął ważny temat tzw. Judenratów (niem. "Rada Żydowska"). Jego celem było "ukazanie, jak funkcjonował aparat żydowskiej administracji w okresie tworzenia getta oraz po jego zamknięciu", jak sam historyk wyjaśnił we wstępie pracy. Przyjrzał się również Chaimowi Mordechajowi Rumkowskiemu w roli Przełożonego Starszeństwa Żydów,jego najbliższemu otoczeniu i konkurencji o władze w jego "państwie". Książka Sitarka uzupełnia lukę w historiografii, bo temat nie był dotychczas tak szeroko podejmowany.
Nagrody Historyczne Polityki po raz pierwszy przyznano w 1959 roku. W tym roku książki o najnowszej historii Polski oceniało jury, któremu przewodniczył Marian Turski. źródło:
Estera Flieger


Chłopiec z łódzkiego getta, z cyklu "Murale pamięci. Dzieci Bałut".
Fot. Monika Czechowicz