środa, 26 grudnia 2012

Dlaczego Litzmannstadt..?

W dniu 11 kwietnia 1940 roku namiestnik kraju Warty Arthur Greiser ogłosił zmianę nazwy miasta Łódź na Litzmannstadt. Nazwa pochodziła od nazwiska gen. Karla von Litzmanna, dowodzącego wojskami niemieckimi podczas operacji brzezińsko-łódzkiej przeciwko wojskom rosyjskim w okresie październik-listopasd 1914 roku.


"Głos Poranny", rok 1935.

"Litzmannstädter Zeitung", 1940.

Z rozkazu Führera od tej chwili to miasto nosi nazwę Litzmannstadt - informowała tablica ustawiona na placu Wolności. Potwierdził ten fakt dziennik "Litzmannstädter Zeitung" z dnia 12 kwietnia 1940 roku, w którym na pierwszej stronie napisano: Lodsch heist jetzt Litzmannstadt.

Tablica ustawiona na placu Wolności z tekstem obwieszczającym nadanie Łodzi nowej nazwy: "Z rozkazu Führera od tej chwili to miasto nosi nazwę Litzmannstadt".

Jak wyglądało miasto, które miało być miastem niemieckim można zobaczyć na fotografiach ulicy Piotrkowskiej (Adolf Hitler-Strasse) i placu Wolności (Deutschlandplatz), udekorowanych flagami hitlerowskimi w dniach 10-11 kwietnia 1940 roku...

Ulica Piotrkowska 10 kwietnia 1940 roku.

Ulica Piotrkowska w czasie okupacji niemieckiej.

...oraz przeczytać we wspomnieniach mieszkańca Łodzi - Ryszarda Małeckiego: "Każde wejście do centrum Łodzi, która tak bardzo, jakkolwiek tylko powierzchownie, zmieniła swój wygląd, mogło wywołać przekonanie, że jest się w zupełnie obcym, prawie nieznanym mieście, choć przy jego ulicach stały nadal te same, znane z dzieciństwa budynki. Niemieckie szyldy, napisy, rozbrzmiewająca wokół niemiecka, krzykliwa mowa, gromady różnorodnie umundurowanych Niemców stwarzały atmosferę, w której rdzenny łodzianin, Polak, czuł się zagubiony..."

Plac Wolności po wkroczeniu wojsk niemieckich do Łodzi.

Plac Wolności udekorowany z okazji wizyty w Łodzi kierownika Niemieckiego Frontu Pracy Roberta Ley'a.

Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi
i inn.