czwartek, 12 marca 2020

... praca wre 🏭

Zjednoczone Zakłady Włókiennicze K. Scheibler i L. Grohman w Łodzi 
- sala przędzalni (1927).

Zakłady Włókiennicze Widzewska Manufaktura S.A. w Łodzi 
- snowadła w tkalni (1938).

Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Przeczytaj: