piątek, 6 lipca 2018

Wystawa osiem /ósmych. Muzeum Książki Artystycznej‎.


Artyści o sobie:
"Jesteśmy grupą twórców formalnie nie związanych ze sobą żadnym medium, ani programem artystycznym. Nasza wspólna obecność to związki emocjonalne i fakt, że wywodzimy się z jednego kraju. Tutaj kształciliśmy się i do dziś Polska jest dla nas miejscem czasu i przestrzeni, gdzie spotykamy się i dzielimy sztuką. Żyjemy w różnych miastach i krajach...


...Używamy różnych mediów, ale rozumiemy i lubimy formy naszych artystycznych wypowiedzi. Mamy nadzieję, że wspólną wystawą przekażemy to, co ciekawe i cenne w naszej relacji."


Ewa Kaja...………………………...larwy
Jagoda Krajewska...………………..asymetrie
Aliska Lahusen…………………….formy rzeźby
Ewa Latkowska...………………….wnętrza płaszczyzn
Justyna Tuha……………………….monothypes
Henri Skrobeck…………………….fotografia
Michał Batory...……………………obrazy bez obrazy
Diana Dyjak Montes de Oca……….performanceMuzeum Książki Artystycznej
ul. Tymienieckiego 24 Łódź
www.book.art.pl
osiem/ósmych
5 lipca - 12 lipca

Fot. Monika Czechowicz