sobota, 5 grudnia 2020

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Kościół pw. św. Józefa przy ulicy Farnej w Rudzie Pabianickiej.

Parafię erygował 15 lipca 1917 roku bp Stanisław Zdzitowiecki, ordynariusz włocławski. Wojna, a następnie kryzys gospodarczy przeszkodziły szybkiemu wybudowaniu świątyni parafialnej. Początkowo parafia funkcjonowała przy niedużym kościele drewnianym.

Kościół św. Józefa w latach międzywojennych
(źródło: Fotopolska.eu)

W 1937 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, ale wybuch II wojny światowej przerwał prace budowlane. Autorem projektu nowej świątyni był architekt Wacław Kowalewski.

Wacław Kowalewski (1891-1962)
-architekt i działacz krajoznawczy.

Wacław Kowalewski należał do wybitnych łódzkich architektów lat międzywojennych. W jego dorobku znajdują się zarówno domy i osiedla mieszkalne, jak i szkoły oraz kościoły. Był członkiem Koła Architektów i Budowniczych, z ramienia którego zasiadał w 1929 roku w jury konkursu na gmach szkoły przy ulicy Rokicińskiej, a nastepnie członkiem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). Publikował w prasie łódzkiej artykuły na tematy artystyczne. 
W czasie okupacji Kowalewski pozostał w Łodzi i pracował w firmie J. Schumanna. Zmarł 9 grudnia 1962 roku w Łodzi.
"Dziennik Łódzki", rok 1962.


Prace budowlane świątyni przy ulicy Farnej zakończono dopiero w 1953 roku. Obiekt został wzniesiony z cegły i betonu, na planie prostokąta, w zmodernizowanym stylu neorenesansowym.


Poświęcenia kościoła dokonał 27 września 1953 roku bp Kazimierz Tomczak, sufrogan łódzki.


Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Rudzie Pabianickiej (projekt 1936-1939), ukończenie w latach 1848-1953. Architekt nawiązał do tradycji średniowiecznej i neorenesansowej w zmodernizowanej interpretacji.


źródła:
Marek Budziarek. Świątynie Łodzi.
Krzysztof Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta.

Fot. współczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi oraz ze strony Fotopolska.eu Polska na fotografii (fotopolska.eu)