sobota, 24 maja 2014

Łódź, ulica Żwirki 36 - Przedsiębiorstwo Szai Rosenblatta.


Szaja Rosenblatt rozpoczynał od produkcji towarów wełnianych, lecz z czasem przestawił się na wyroby z bawełny. Od roku 1871 dzierżawił różne pomieszczenia fabryczne, między innymi przy dzisiejszej ulicy Tymienieckiego i Kilińskiego.W latach 1888-1889 kupił kilka działek położonych pomiędzy dzisiejszymi ulicami: al. Politechniki, Radwańską, Stefanowskiego i Żwirki.
Teren dawnego imperium Szai Rosenblatta. Fot. Księga fabryk Łodzi.

Na tym terenie powstało i rozwinęło się przedsiębiorstwo włókiennicze rodziny Rosenblattów. Wzniesiono tu przędzalnię i tkalnię bawełny, bielnik, czesalnię, farbiarnię, maszynownię, snowalnię, wilkownię, wykończalnię oraz ambulatorium i stołówkę dla pracowników, a także dom dla dyrektora.

"Führer durch Łódź", 1893.


Ugruntowaniem pozycji dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa było przekształcenie go w spółkę akcyjną.

"Ilustrowana Republika", rok 1937.


Rekwizycje dokonane w trakcie I wojny światowej, następstwa wielkiego kryzysu gospodarczego oraz zmienna, najczęściej niekorzystna koniunktura spowodowały, że w latach 1918-1939 przedsiębiorstwo nie było w stanie odbudować swojej potęgi, a w okresie 1930-1934 znajdowało się nawet w stanie upadłości.

"Głos Poranny", rok 1935.

Księga adresowa m. Łodzi i województwa łódzkiego 1937-1939.
 

 Na początku II wojny światowej, między połową września a końcem października 1939 roku był tu obóz dla polskich jeńców wojennych.


Po wojnie cały teren i budynki należące do spółki przekazano Politechnice Łódzkiej.


Politechnika rozebrała większość budynków z przedsiębiorstwa Szai Rosenblatta, wznosząc na ich miejscu nowe... Na szczęście kilka z nich odrestaurowano, a przez dodanie elementów ze szkła nadano im nowy, piękny wygląd.

Fot. współczesne Monika Czechowicz 
Fot. archiwalna ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi