środa, 18 marca 2020

Łódź - Mileszki: Kościół św. Doroty i św. Jana Chrzciciela.

W 2015 roku łodzianami i mieszkańcami okolic Łodzi wstrząsnęła wiadomość o pożarze, który strawił prawie doszczętnie zabytkowy drewniany kościół w Mileszkach.

Uzupełniam moją notatkę sprzed kilku lat zdjęciami przedstawiającymi ogrom nieodwracalnych strat....

Zdjęcia po pożarze wykonał Sławek Maciaszczyk, dziękuję autorowi.

Poniżej moja notatka z 2014 roku, prezentująca ten wspaniały zabytek, tuż przed pożarem:

Kościół św. Doroty i św. Jana Chrzciciela – kościół w parafii rzymskokatolickiej w Łodzi - w Mileszkach, w delegaturze Widzew, w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej.


Usytuowany przy ulicy Pomorskiej 445, jeden z najstarszych zachowanych zabytków w Łodzi.

"Hasło Łódzkie", rok 1929.


Pierwszy kościół powstał tu w 1048 roku. Na mapie księstwa mazowieckiego z 1200 roku uwidocznione jest osiedle Mileszki z kościołem.


Obecny kościół jest trzecim w kolejności i wybudowano go w 1766 roku. To budowla drewniana, o konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócona prezbiterium na południe, oszalowana, jednonawowa z nieco węższym prostokątnym prezbiterium. 


Kościół powiększono w 1832 roku, dobudowując kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Posiada płaski strop i dwuspadowe dachy gontowe. 


Przy prezbiterium od zachodu usytuowana została zakrystia, a przy nawie od strony wschodniej - murowana kruchta.


Kościół ten jest jednym z najstarszych obiektów sakralnych znajdujących się w granicach miasta Łodzi. 


Wewnątrz widzimy trzy późnorenesansowe ołtarze (z początku XVII wieku), na głównym ołtarzu umieszczono rzeźby gotyckie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Doroty i św. Barbary (z początku XV wieku), w bocznych ołtarzach - barokowe obrazy św. Anny i św. Walentego.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1930.


Ponadto własnością parafii jest późnobarokowa ambona (z końca XVIII wieku), klasycystyczna chrzcielnica drewniana (z końca XVIII wieku, kropielnica kamienna, cztery barokowe konfesjonały, krucyfiks z połowy XVI wieku, kielich z końca XVIII wieku.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1931.

… i dzisiaj:


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi
ul. Pomorska 445, tel. 42 679 41 04
KANCELARIA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 15.30 do 16.45
oprócz niedziel, świąt i uroczystości
OFICJALNA STRONA: 
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Fot. współczesne Monika Czechowicz (2014) i Sławek Maciaszczyk (2019/2020).