poniedziałek, 15 czerwca 2020

Tkalnia Wilhelma Becka przy dawnej ulicy Podleśnej.

Budynki przy ulicy Skłodowskiej Curie 12/14 (dawna ulica Podleśna)

W 1893 roku Wilhelm Beck (Beeck, Beek) założył tu własną tkalnię i apreturę wyrobów jedwabnych oraz półjedwabnych. "Łodzianin" w 1899 roku i kalendarz informacyjno-adresowy "Czas" w roku 1900 (i w 1901) umieszcza Becka jako właściciela parceli pod numerem 10, dwie sąsiednie parcele (12, 14) nie mają jeszcze właściciela.
"Łodzianin", kalendarz-informator, rok 1899.
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1900.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1902.
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1906.
Sąsiednia parcela od 1907 roku, w taryfie domów oznaczana jest jako plac Łęczyckiego. 
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1907.
"Czas", rok 1908.

Początkowo fabryka Becka była budynkiem jednopiętrowym, ale już w 1910 roku był to trzypiętrowy produkcyjny zakład.

"Czas", rok 1911.

W 1913 roku w fabryce pracowało 60 osób.
"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1913.
W taryfach domów numeracja parceli zmienia się nieco, nie wiadomo, czy Beck zakupił kolejny plac, czy zmieniła się numeracja przy ulicy Podleśnej.
"Czas", rok 1913.

Po I wojnie światowej przedsiębiorstwo było prowadzone przez spadkobierców założyciela, w tym żonę Becka, Annę. Przeżywało jednak poważne trudności ekonomiczne. W związku z tym pomieszczenia fabryczne wynajmowano między innymi fabryce pasty Billauera, mechanicznej tkalni "La Soie" oraz wytwórni wyrobów trykotowych Marka Babiackiego.
Podręczny rejestr handlowy, rok 1926.

Firma Wilhelm Beck Spadkobiercy została oficjalnie wykreślona z rejestru sądowego w 1937 roku.
Księga adresowa m. Łodzi i województwa łódzkiego, 1937-1939.

Dzisiaj w budynku znajduje się między innymi (od 1991 roku) firma zajmująca się dystrybucją tkanin i dzianin futerkowych Janwo.
https://www.pkt.pl/firma/janwo-tkaniny-i-dzianiny-futerkowe-120425559

źródła:
Jacek Kusiński, Ryszard Bonisławski, Maciej Janik. Księga fabryk.
JANWO www.janwo.pl

Fot. współczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi oraz

- nasi tu byli! 😎 - plaża w Ustce.

Fot. Monika Czechowicz