czwartek, 27 lutego 2020

Blisko, coraz bliżej... Piotrkowska 107.

Właścicielami kamienicy byli Salomon Baharier, a następnie Henryk Sachs. Kamienica jest jedną z najelegantszych budowli centrum miasta. Wzniesiono ją w 1881 roku, a następnie rozbudowano w latach 1895-1897, dodając najwyższą kondygnację oraz bogatą ornamentykę. Pośród wytwornych dekoracji empirowych znajdują się między innymi orły z rozpostartymi skrzydłami, maszkarony, bukraniony, warkocze z liści laurowych, wieńce ze wstęgami, pochodnie oraz festony i... ryczące lwy.

Fot. Monika Czechowicz
Przeczytaj:

Weteran pracy

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego", rok 1925.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

... pogoda w kratkę

Fot. Monika Czechowicz