poniedziałek, 2 grudnia 2019

- wysoko...

Fot. Monika Czechowicz