poniedziałek, 6 listopada 2017

Gimnazjum i Zespół Szkół Zawodowych przy alei Pierwszej Dywizji 16/18.


Dawna ulica Kielma, dzisiaj al. Pierwszej Dywizji 16/18.


Budynek szkolny dawnej Szkoły Powszechnej. Dzisiaj mieści się tu Publiczne Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana oraz  Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.
Budowę obiektu szkolnego rozpoczęto w okresie międzywojennym według projektu architekta Wiesława Lisowskiego z 1923 roku. Budynek kończono po wojnie z pewnymi zmianami w stosunku do pierwotnej koncepcji.


Szkoła ma założenie na planie C, pierwotnie z przeznaczeniem dla dwóch szkół powszechnych połączonych zespołem sal gimnastycznych.


Budynek został wzniesiony w postaci trzech obiektów usytuowanych wokół wewnętrznego dziedzińca, ukształtowanych zgodnie z modernistyczną zasadą – Forma podąża za funkcją.
Powstał dla potrzeb dwóch samodzielnych szkół podstawowych. W 1972 roku jedną ze szkół przeniesiono na Teofilów, a pomieszczenia po przeprowadzeniu adaptacji zajęła nowo utworzona szkoła zawodowa dla uczniów niepełnosprawnych, pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5. Założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Kazimierz Szymanek.
W 1986 roku Prezydent miasta Łodzi, na wniosek Kuratorium, przekształcił placówkę w Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.W skład zespołu weszły trzy szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabo Widzących i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6. W 1992 roku powołano czwartą - Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2.  


OFICJALNA STRONA GIMNAZJUM:
Publiczne Gimnazjum nr 14 http://gimnazjum14.pl/
al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel./fax (42)657-06-12
e-mail:
czternastka@gimnazjum14.pl

OFICJALNA STRONA ZESPOŁU SZKÓL ZAWODOWYCH:
Zespół Szkół Zawodowych http://www.zszs2.szkolnastrona.pl/
al. Pierwszej Dywizji 16/18
91-836 Łódź
tel.:        42 657 16 53, 655 32 11
fax:        42 657 40 65
Infolinia: 801 50 50 60
              zszs2@szkoly.lodz.pl
www:   zszs2.szkolnastrona.pl


Źródła:
Joanna Olenderek. Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa. Tom 1 – Obiekty użyteczności publicznej.
oraz strony:

Fot. Monika Czechowicz