czwartek, 23 kwietnia 2020

Oda do plajty

"Goniec Łódzki", rok 1904.

Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.