piątek, 21 maja 2021

CURRICULUM VITAE (lata 1955-1960)

Curriculum vitae (z łacińskiego bieg życia, przebieg życia) - daty z życia Łodzi - sukcesywnie i... subiektywnie uzupełniane, czyli wszystko po kolei…


1956

styczeń


- utworzenie związkowych zespołów artystów-muzyków (inicjatywa Zarządu Okręgu Związku zawodowego Pracowników Kultury), cel: obsługa zabaw i imprez w Łodzi i w województwie

luty


- pojawienie się w Łodzi radioodbiorników typu „Śląsk” i „Kujawiak” (w magazynach MHD były już telewizory, jednak sprzedaż ich wstrzymano do czasu uruchomienia łódzkiej stacji telewizyjnej)

6

- otwarcie księgarni przy ulicy Piotrkowskiej 47/49 (powierzchnia 300 m kw, pięć dużych okien wystawowych, posiadała tzw. pobiernię nowości – gabinet klubowy, gdzie można było zapoznać się z nowościami książkowymi) CZYTAJ

18

- otwarcie przy ulicy Karolewskiej 76 nowoczesnego, tygodniowego żłobka rejonowego (80 miejsc, specjalny oddział dla niemowląt, które przez kontakt z osobami chorymi na gruźlicę wymagały specjalnej troski

marzec


- rozpoczęcie produkcji pierwszych polskich filmów stereofonicznych (ekipa realizatorska Wytwórni Filmów Oświatowych w składzie: reżyser Zbigniew Bochenek i operator Kazimierz Mucha wyjechała w góry, w celu nakręcenia barwnego, panoramicznego filmu krajoznawczego, który będzie zaopatrzony w czterokanałowy dźwięk stereofoniczny, jednocześnie Wytwórnia Filmów Dokumentalnych rozpoczęła realizację barwnego, panoramicznego, stereofonicznego filmu o Śląsku)

15

- otwarcie przez Łódzkie Przedsiębiorstwo Aptek Punktu Skupu i Sprzedaży Leków Pochodzenia Zagranicznego przy ul. Piotrkowskiej 46 CZYTAJ

kwiecień


- uruchomienie w gmachu stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. H. Sienkiewicza 137 nocnej, doraźnej pomocy dentystycznej CZYTAJ

maj


- powstanie Łódzkiej Zasadniczej Szkoły Kelnerskiej (szkoła wzorowana na podobnych szkolach w Czechosłowacji, była to pierwsza w Polsce szkoła tego typu)

czerwiec

16

- III Ogólnopolski Zlot Harcerzy (trwał do 17 czerwca)


- założenie w punkcie obsługi montażu telewizorów przy ul. Piotrkowskiej 6 pierwszej w Łodzi anteny telewizyjnej (prezentowane tutaj telewizory cieszyły się dużym zainteresowaniem łodzian) CZYTAJ

lipiec


- postanowienie Zarządu Handlu o umieszczeniu na wszystkich większych ścianach szczytowych domów barwnych reklam (jako pierwsza pojawiła się reklama PPKK wykonana przez artystę malarza M. Bogusza, według projektu inżyniera J. Oplustila, na budynku przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z pasażem ZMP

22

- nadanie pierwszej audycji z Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego (był to drugi ośrodek TV w kraju; o godzinie 16.00 na ekranach odbiorników telewizyjnych ustawionych w kilku punktach miasta spikerka Aniela Brzeska zapowiedziała audycję rozpoczynającą próbny okres pracy ŁOT, był to krotki film „Halo, tu Polskie Radio Łódź” dotyczący otwarcia w 1945 roku rozgłośni radiowej; początkowo zainstalowano małą antenę kierunkową obejmującą Śródmieście Łodzi, w granicach mniej więcej od pl. Wolności do pl. Niepodległości, moc aparatury nadawczej 50 W. Właściwą antenę o wysokości 18 metrów zainstalowano później, zasięg łódzkiej stacji TV wzrósł wówczas do 36 km, jej audycję odbierano w Zgierzu, Pabianicach, Konstantynowie i okolicy) CZYTAJ

sierpień

1

- wprowadzenie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, w Łodzi nowych przepisów meldunkowych (m.in. zabraniały meldowania na pobyt stały i czasowy bez zgody odpowiedniego Prezydium Dzielnicowych Rad narodowych, osoby zameldowane na pobyt czasowy nie wolno było zatrudniać bez zgody Prezydium, nie dotyczyło to osób dojeżdżających do pracy z podmiejskich miejscowości)

16

- powołanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Tadeusza Kościuszki CZYTAJ

wrzesień

1

- otwarcie w Parku w Helenowie Ogólnopolskiej Wystawy Przemysłu Terenowego „Przemysł drobny w trosce o dziecko” (wystawa miała charakter produkcyjno-handlowy)

- otwarcie w Parku Źródliska Miejskiej Palmiarni CZYTAJ i CZYTAJ

10

- zatwierdzenie statutu „Stowarzyszenia Księgaży Polskich” (członek prezydium Komitetu Założycielskiego – znany w Łodzi księgarz Jan Rozgoziński).

grudzień

1

- pierwszy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Łodzi (była to pierwsza w historii cyrków impreza o zasięgu światowym) CZYTAJ

12

- pojawienie się w prasie pierwszej wzmianki o Łódzkim Teatrze Telewizji i inscenizacji fragmentów „Sędziów” Stanisława Wyspiańskiego.


- uruchomienie przy ulicy Piotrkowskiej 80 Palarni Kawy (w palarni zainstalowano także specjalne młynki do mielenia kawy)

28

- pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych


- wprowadzenie obowiązku noszenia tarcz przez uczniów szkół podstawowych (niebieskie z cyframi arabskimi) oraz średnich (bordo z cyframi rzymskimi)

- zainstalowanie pierwszych sześciu lamp jarzeniowych wzdłuż ul. Piotrkowskiej, na odcinku od ul. J. Tuwima do ul. L. Zamenhofa (potem Łódź otrzymała 30 lamp; założono je m. in. przy pl. Wolności i na ul. j. Kilińskiego od 8 Marca w kierunku południowym) CZYTAJ

1957

styczeń


- powstanie pierwszego w Polsce Studenckiego Przedsiębiorstwa Usługowego

- początek akcji zakładania, zastępujących sygnalizację świetlną, luster na skrzyżowaniach ulic (Łódź jako pierwsza w kraju, wzorując się na Czechosłowacji wprowadziła tę innowację), jako pierwsze otrzymały lustra skrzyżowania ulic: Sienkiewicza i Narutowicza oraz Kilińskiego i Narutowicza

luty

1

- uruchomienie w sali Łódzkiego Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 Uniwersytetu Powszechnego (inicjatywa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz kierownictwa ŁDK)

2

- otwarcie przy ul. Deotymy 1 na Dąbrowie Izby Wytrzeźwień

7

- zorganizowanie przy Łódzkim Ośrodku Propagandy Marksizmu-Leninizmu dwuletniego ekonomicznego kursu samokształcenia


- powstanie Klubu Inteligencji dla Kobiet

- sprowadzenie przez Wojewódzki Zarząd Łączności 10 specjalnych kabin telefonicznych, które ustawiono w najruchliwszych punktach miasta (pierwszą budkę telefoniczną ustawiono w marcu 1957 roku na pl. Wolności)

- wyposażenie milicjantów z Kompanii Ruchu Milicji Obywatelskiej w specjalne biało-czerwone plastykowe pałki od wewnątrz oświetlone żarówką, przeznaczone do regulowania ruchem ulicznym CZYTAJ

- powołania Łódzkiego Okręgowego Związku Koszykówki

marzec

31

- uchwała Prezydium Rady Narodowej o wprowadzeniu zakazu palenia tytoniu w wozach tramwajowych i autobusach na terenie miasta Łodzi.

maj


- otrzymanie przez łódzkie księgarnie własnych nazw (m. in. „Pegaz” przy ulicy Piotrkowskiej 47 i „Oświatowa” przy ul. Piotrkowskiej 123) CZYTAJ

12

- powstanie pierwszego hufca Ochotniczych Hufców Pracy (junacy z hufca uczestniczyli min. w budowie Łódzkiej Stacji Krwiodawstwa i trasy W-Z)

14

- XI etap (Katowice-Łódź) X Wyścigu Pokoju Praga-Berlin-Warszawa

czerwiec

13

- uruchomienie w parku im. Stanisława Staszica pierwszej po II wś w Łodzi fontanny CZYTAJ

lipiec

22

- połączenie Warszawy i Łodzi tzw. radiołączem, przez które można było prowadzić wymianę programów telewizyjnych „na żywo” (była to pierwsza regularna linia radiowa w Polsce)

sierpień


- zainstalowanie na Dworcu Fabrycznym pierwszych urządzeń do automatycznego kierowania ruchem (pulpit z przyciskami), sprowadzonych z NRD i ZSRR CZYTAJ

- zarejestrowano pierwszy tysiąc posiadaczy telewizorów w Łodzi

28

- eksperymentalna transmisja z Łodzi do Warszawy programu telewizyjnego

wrzesień

1

- oddanie do użytku czynnego przez cały rok sztucznego lodowiska w Hali Sportowej CZYTAJ


- powołanie Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Psychicznie Chorym

październik

1

- rozpoczęcie sukcesywnego uregulowania napięcia elektrycznego (wprowadzanie prądu o mocy 220 volt)

- na mocy uchwały Prezydium Rady Narodowej miasta Łodzi zamknięto nieczynne od dawna cmentarze należące do parafii ewangelicko-augsburskiej św. Mateusza w Łodzi( były to cmentarze: w Antoniewie-Stokach, w Starych Górkach, na Dąbrowie, w Augustowie, w Janowie i na Grabieńcu)

listopad

12

- uchwała Prezydium Rady narodowej miasta Łódź o opodatkowaniu napojów alkoholowych (od 1 grudnia do ceny litra wódki lub spirytusu doliczano 4 zł, do pół litra – 2 zł, do „ćwiartki” - 1 zł, zniesiono zakaz sprzedaży wódki w soboty, zakaz handlu wódką obowiązywał 1-go i 15-go i ostatniego dnia miesiąca, zakady gastronomiczne II i III kategorii wprowadziły szwedzki system sprzedaży wódki – tylko na kieliszki do posiłków) CZYTAJ


- postanowienie o wprowadzeniu w sezonie zimowym elektrycznego ogrzewania w łódzkich tramwajach (ogrzewanie takie otrzymały wszystkie podmiejskie tramwaje typu 2N produkcji Konstalu oraz 40% tramwajów miejskich)

16

- utworzenie, po rozwiązaniu Estrady Satyrycznej, Teatru Satyry (siedziba w sali „Grand-Hotelu” przy ul. Traugutta 1, kierownik, aktor i reżyser Jerzy Antczak)

19

- powołanie Rady Naukowej ZOO (w latach 1957-1978 przewodniczącym był wybitny polski hydrobiolog prof. dr hab. Leszek Kazimierz Pawłowski) CZYTAJ

20

- otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 134 sklepu Łódzkiego Rejonu Leśnej Produkcji Niedrzewnej „Las” (sprzedaż m.in. bitych kuropatw, zajęcy, dzików, miodu, leśnych owoców i win)


- powołanie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej


- postanowienie o utworzenie parkingów strzeżonych (przy Piotrkowskiej 94 parking miała urządzić Spółdzielnia „Spedytor Warszawski”, a na pl/ Komuny Paryskiej - TOS)

grudzień


- otwarcie przy ul. Piotrkowskiej 148 drugiego sklepu MHD ze sprzedażą wyłącznie artykułów z tworzyw sztucznych (były to artykuły gospodarstwa domowego, zabawki i inne przedmioty z plastyku, winiduru itp.)

29

- ostatnie próby napięciowe generatora i pierwszej turbiny w Łódzkiej Elektrociepłowni (w nocy z 29 na 30 grudnia około godz. 24.00 uruchomiono turbozespół, pracował trzy godziny zasilając łódzką sieć elektryczną pierwszymi megawatami prądu, potem turbinę zatrzymano i wszystkie urządzenia poddano dokładnej kontroli)


- powołanie Straży Ochrony Przyrody w Łodzi (społeczny organ działający przy Lidze Ochrony Przyrody

- powstanie pierwszego w powojennej Łodzi Biura Matrymonialnego „Swatka”

- powstanie Domu Mody „Telimena”

- powstanie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle młodych” (od 1960 roku – Robotnicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, ogółem wybudowała 443 budynki dla ok. 36.000 osób

- powstanie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łodzi i na Ziemi Łódzkiej

- powstanie Wydawnictwa Łódzkiego

- powstanie wydziału budownictwa lądowego Politechniki Łódzkiej

- powstanie Zakładów Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych (ZURiT)

- rozpoczęcie budowy osiedla „Pojezierska” (pierwsze bloki mieszkalne wznoszono z cegły rozbiórkowej przywożonej z Ziem Zachodnich)

- utworzenie w Łodzi pierwszej w Polsce Stacji Przetłaczania Krwi PCK (pierwszy honorowy dawca – łodzianin Eugeniusz Jezierski)

- w latach 1957/1959 rozpoczęto wznoszenie budynków mieszkalnych nowymi metodami technologicznymi (zastosowano metodę wielkoblokową projektu Kleyffa; wielkowymiarowe elementy ścienne wykonywano z betonu żużlowego przy użyciu żużlu paleniskowego – metodą Kleyffa wzniesiono budynki na osiedlach Koziny, Żubardź, Kurak, Widzew-Wschód)

1958

styczeń


- lotnisko Lublinek otrzymuje trzecią radiolatarnię produkcji angielskiej (zainstalowanie tych latarni w specjalnie wybudowanych pomieszczeniach przy pasie startowym ułatwiało lądowanie samolotów w trudnych warunkach atmosferycznych) CZYTAJ

31

- pierwsza próbna jazda pociągu elektrycznego na nowo zelektryfikowanej linii od Bedonia przez Łódź-Olechów i Łódź-Chojny do stacji Łódź-Kaliska (o godz. 10.08 z Dworca Fabrycznego wyruszył pierwszy próbny pociąg, o godz. 11.18 wjechał na tor przy peronie piątym na Dworcu Kaliskim) CZYTAJ i CZYTAJ

luty


- początek działalności Łódzkiego Społecznego Komitetu do Walki z Gruźlicą (kierownik profesor doktor Jadwiga Szustrowa)


- pokazy w jeździe figurowej uczestników mistrzostw Europy i najlepszych łyżwiarzy polskich

marzec

2

- ukazanie się pierwszego numeru łódzkiego tygodnika „Odgłosy”


- powstanie Towarzystwa Budowy Szkół

kwiecień


- powstanie Ludowego Instytutu Muzycznego

- połączenie Wyższej Szkoły Filmowej z Wyższą Szkołą Aktorską im. Leona Schillera (powstała Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa) CZYTAJ i CZYTAJ

maj

9

- otwarcie w nowej Hali sportowej VI Mistrzostw Europy Koszykarek w Łodzi


- przystąpienie przez profesora Mieczysława Lubelskiego do rekonstrukcji pomnika Tadeusza Kościuszki

19

- utworzenie rozkazem MON Wojskowej Akademii Muzycznej 

czerwiec

14

- otwarcie nowego studia telewizyjnego (powierzchnia 250 m kw, miksernia, pokoje techniczne, bar, charakteryzatornie, garderoby, pokoje redakcyjne)

lipiec


- nadanie z łodzkiego studia TV pierwszej prawie godzinnej audycji (było to telewizyjne przedstawienie „Kolonii Karnej” Franza Kafki, w reżyserii M. Oracza)

5

- otwarcie trzeciego w Łodzi spożywczego sklepu samoobsługowego PSS

- uruchomienie w nocy z 5 na 6 lipca nowej centrali telefonicznej „Południe” na Chojnach wyposażonej w nowoczesny automat sprowadzony ze Szwecji (posiadała min. tzw. przekaźnik termiczny zapobiegający blokowaniu telefonów)

22

- uroczyste oddanie do użytku Hali Sportowej przy al. Politechniki CZYTAJ

- uruchomienie trzeciej turbiny w Łódzkiej Elektrociepłowni

- otwarcie przy ul. G. Narutowicza szerokoekranowego kina „Bałtyk” CZYTAJ

sierpień


- początek wprowadzania ruchu wielostrumieniowego (Łódź pierwsza w Polsce wprowadziła innowację polegającą na oznakowaniu jezdni przed skrzyżowaniami ulic białymi pasami przeznaczonymi dla użytkowników pojazdów mechanicznych, konnych i rowerów, oznaczono też pas stanowiący oś jezdni, której nie wolno było pojazdom przekraczać, pasy przejść dla pieszych oznaczała poprzeczna drabinka koloru żółtego; nowe przepisy obowiązywały od 30 sierpnia, pierwsza otrzymała białe pasy ul. Piotrkowska, żółte pasy pojawiły się na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z ul. Nawrot)

wrzesień

6

- wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Doły-Wschód w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Strykowskiej, Brackiej i Harcerskiej.

26

- powstanie Komitetu Organizacyjnego Towarzystwa Świadomego Macierzyństwa w Łodzi

październik

1

- oddanie do użytku po remoncie, sali teatralnej Państwowego Teatru Ziemi Łódzkiej przy ul. M. Kopernika 8 (około 250 miejsc) CZYTAJ

12

- powstanie w sali „Grand-Hotelu” Teatru 7.15 (nazwa pochodząca od godziny rozpoczynania spektakli, jako samodzielna scena działał do końca sezonu 1964/1965; dyrektor Roman Sykała, pierwsze przedstawienie „Policja” Sławomira Mrożka).

26

- zdobycie po raz pierwszy w historii naszego piłkarstwa, tytułu mistrza Polski na rok 1958 przez Łódzki Klub Sportowy (grał mecz z Górnikiem Zabrze w Chorzowie zakończony wynikiem bezbramkowym; zwycięstwo w eliminacjach było ukoronowaniem pięćdziesięcioletniej działalności ŁKS) CZYTAJ

listopad

1

- uruchomienie kina Klubu Miłośników Filmu Radzieckiego (wyświetlano filmy archiwalne i nowe w wersji rosyjskiej)

8

- wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej w Łodzi Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego przy ul. Pojezierskiej 45

29

- wręczenie pierwszego dyplomu doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi dr Witoldowi Orłowskiemu (naukowiec z zakresu medycyny internistycznej, profesor i kierownik Akademii Medycznej w Warszawie)


- korekta granic miasta (powiększenie obszaru do 212 km kw)


- powstanie Klubu Sportowego „Łodzianka”

1959

styczeń


- uruchomienie przy rogu ul. Żeromskiego i ul. Cieszyńskiej pierwszej w Łodzi Spółdzielczej Stacji Obsługi Samochodów (mycie pojazdów, konserwacja, smarowanie, wymiana oleju, regulacja zapłonu itp.; potem zorganizowano tutaj również stację benzynową)

12

- otwarcie przy ul. Zgierskiej 71 Bałuckiego Domu Kultury

15

- powstanie pierwszego w kraju kina studyjnego „Adria” przy ul. Piotrkowskiej (w 1960 roku przeniesie do kina „Gdynia”) CZYTAJ

marzec


- pojawienie się w sklepach pierwszej partii elektrycznych pralek wyprodukowanych przez Spółdzielnię „Sława”

7

- uruchomienie stałej miejskiej komunikacji autobusowej Łódź-Nowosolna

kwiecień

1

- utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego Łódzka Gra Liczbowa „Kukułeczka”

4

- otwarcie przy ul. Żwirki 1b nowoczesnego Urzędu Pocztowego (m.in. automatyczne kabiny telefoniczne i dalekopisy)

maj

10

- oficjalne otwarcie szpitala pediatrycznego przy ul. Spornej 36/50

lipiec


- pojawienie się na ulicach milicjantów służby zewnętrznej w nowych mundurach CZYTAJ

sierpień

28

- oddanie do użytku pierwszego mieszkania w osiedlu Doły-Wschód

wrzesień

10

- otwarcie przy al. Kościuszki 39 Stacji Obsługi Telewizorów (sprzedaż i naprawa sprzętu; był to najnowocześniejszy salon telewizyjny w Łodzi)

19

- pierwszy Ogólnopolski Zlot Autostopowiczów (w Łagiewnikach)

29

- wmurowanie aktu erekcyjnego pod budujące się przy pl. Wolności nowe skrzydło gmachu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego CZYTAJ

październik

5

- uruchomienie przy ul. Leczniczej 6 Poradni Świadomego Macierzyństwa CZYTAJ

6

- decyzja o przekształceniu działu historii włókiennictwa łódzkiego Muzeum Sztuki w samodzielne Muzeum Włókiennictwa (siedziba w budynku dawnej fabryki Ludwika Geyera przy ul. Piotrkowskiej 282) CZYTAJ i CZYTAJ i CZYTAJ i CZYTAJ i CZYTAJ

listopad

27

- zatwierdzenie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (TPŁ zostało założone w październiku z inicjatywy łódzkich działaczy społecznych, min. historyka Eugeniusza Ajnenkiela; początkowo siedziba – ul. Piotrkowska 104, od stycznia 1976 roku – w Muzeum Historii Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15)

29

- odsłonięcie na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej pomnika ku czci pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 CZYTAJ i CZYTAJ


- przekazanie przez Prezydium Stołecznej Rady Narodowej do Łodzi 200 sztuk gołębi warszawskich (ptaki umieszczono przy pl. Zwycięstwa, pl. Niepodległości, pl. Komuny Paryskiej, na Rynku Staromiejskim i przy al. Kościuszki; po przymusowej kwarantannie otworzono gołębniki, nie wszystkie jednak gołębie przyzwyczaiły się do nowego miejsca)

grudzień

29

- otwarcie przy ul. Teresy 6 największego w Polsce zakaźnego szpitala im. dra W. Biegańskiego (siedem pawilonów o łącznej kubaturze 100.00 m³, były tu głównie jednoosobowe pokoje z łazienkami, po raz pierwszy w Łodzi zastosowano podłogi z tworzyw sztucznych tzw. mas szpachlowych ognioodpornych i łatwo zmywalnych) CZYTAJ


- otwarcie przy ul. Piotrkowskiej sklepu Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Wólczanka”

- powstanie w Politechnice Łódzkiej studenckiego radia „Żak”

- powstanie jednej z pierwszych w Polsce Studenckiej Spółdzielni „Puchatek”

- rozpoczęcie budowy osiedla Nowe Rokicie

- utworzenie Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia

- liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 700 tysięcy

1960

styczeń

1

- uchwalenie nowego podziału administracyjnego na dzielnice Bałuty (162.000 mieszkańców), Górną (168 tysięcy), Polesie (123 tysiące), Śródmieście (158 tysięcy), Widzew (93 tysiące)

7

- nadanie w TV po raz pierwszy łódzkiej kobry „Kameliowy trop” w opracowaniu Edwarda Szustera

19

- nadanie Łódzkiej Elektrociepłowni imienia Włodzimierza Ilijcza Lenina

- otwarcie przy ul. Pojezierskiej 45 pierwszej w Łodzi Szkoły Tysiąclecia Państwa Polskiego (od 1 września 1960 roku – siedziba Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej)

- oddanie do użytku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. J. Matejki 34/38 CZYTAJ

28

- otwarcie w gmachu ratusza przy pl. Wolności 1 wystawy historycznej obrazującej życie Łodzi od 1332 roku do 1960

marzec


- nadanie szpitalowi dziecięcemu przy ul. Spornej 36/50 imienia Marii Konopnickiej

kwiecień


- wykonanie przez Łódzkie zakłady Przemysłu Maszynowego Włókien Sztucznych po raz pierwszy serii krosien typu „Saurer” (przeznaczono je dla Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego)

- pojawienie się w parku im. S. Staszica przy ul. Uniwersyteckiej, na pl. Wolności i na Dworcu fabrycznym, ustawionych przez MPO, kolorowych pojemników w kształcie grzybka z rysunkami i napisami przypominającymi o zakazie śmiecenia

- powstanie Studenckiego Teatru Satyry „Cytryna” przy Akademii Medycznej

30

- wmurowanie aktu erekcyjnego pod czwartą w Łodzi Szkołę Tysiąclecia przy ul. Obywatelskiej

- otwarcie przy ul. M. Fornalskiej 37 kina „Polesie” (wyświetlono polski film „Do widzenia do jutra”, 250 miejsc, sala zabudowana amfiteatralnie, ostatnie miejsca – kilka metrów nad pierwszymi), do południa się tu wykłady dla studentów Akademii Medycznej, po południu wyświetlano filmy

maj

1

- wycofanie tramwajów z ulicy Piotrkowskiej


- przekazanie przez CARE (amerykańska organizacja społeczna pomagająca 27 państwom) Centralnej Bazie Sanitarno-Przeciwepidemiologicznej w Łodzi dwóch nowoczesnych ambulansów przeznaczonych do przeprowadzania masowych szczepień i innych zabiegów lekarskich

15

- pierwszy w Łodzi poranek filmów łódzkich (organizator- nowo powstałe koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi działające przy kinie „Polesie”)

czerwiec


- uruchomienie w lokalu PTT-K przy ul. Piotrkowskiej 70 Poradni Turystyki Górskiej

lipiec

1

- otwarcie w łódzkim ośrodku niedzielnego wypoczynku w Arturówku osiedla wczasów rodzinnych CZYTAJ i CZYTAJ

21

- uroczyste oddanie do użytku osiedla mieszkaniowego im. Włady Bytomskiej na Bałutach

- otwarcie na Julianowie stadionu Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” (akt erekcyjny pod fundamenty wmurowano 5 lipca 1958 roku)

- oddanie do użytku odcinka trasy Północ-Południe wytyczonej al. Politechniki

- odsłonięcie na pl. Wolności pomnika Tadeusza Kościuszki CZYTAJ

- wyświetlenie w Pałacu Sportowym po raz pierwszy w Łodzi barwnego filmu „Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda

wrzesień

1

- otwarcie w lokalu Szkoły Podstawowej przy ul. Przędzalnianej eksperymentalnej szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży z wyrokami sądowymi CZYTAJ

październik

1

- wmurowanie aktu erekcyjnego pod gmach wydziału farmaceutycznego AM przy ul. G. Narutowicza 114

14

- nadanie Łodzi Orderu Budowniczych Polski Ludowej

16

- otwarcie w budynku dawnego więzienia przy ul. Gdańskiej 13 Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego im. Władysława Gomułki (dyrektor Stanisław Mierzejewski) CZYTAJ i CZYTAJ


- uruchomienie Elektrociepłowni-Łódź II im. Włodzimierza I. Lenina

- założenie przy ul. Dąbrowskiego parku im. gen. Jarosława Dąbrowskiego (projekt – inżynier K. Chrabelski)Fot. archiwalna Ignacy Płażewki/ zbiory Muzeum Miasta Łodzi