sobota, 16 marca 2019

Kamienica Gustawa Markgrafa.

Na rogu ulic Żeromskiego 110 i Żwirki (dawne ulice: Pańska i Karola), prawie vis a vis budynku dawnej Szkoły Przemysłowej znajduje się narożna kamienica, której pierwotnymi właścicielami byli Gustaw Markgraf i jego żona Emilia.

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1904.

Zabudowę swojej nieruchomości (dawniej ulica Karola 21) Markgraf rozpoczął w roku 1899 od wzniesienia parterowej, murowanej oficyny według planów architekta Ignacego Stebelskiego. 

"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1903.

Ignacy Stebelski ukończył Wyższą Szkołę Rzemieślniczą w Łodzi, następnie studia w petersburskim Instytucie Inżynierów Cywilnych, zwieńczone w 1892 roku dyplomem inżyniera cywilnego XII klasy. W 1892 roku został przyjęty na stanowisko pomocnika łódzkiego architekta miejskiego Franciszka Chełmińskiego.
Prowadził własne biuro przy ulicy Widzewskiej 43/45 (dzisiejsza ulica Kilińskiego). Jego dorobek twórczy, tak jak i innych budowniczych na urzędowych stanowiskach, jest trudny do określenia - jego podpis znajduje się na wielu urzędowych kopiach projektów, co nie oznacza jego autorstwa. Zmarł w 1909 roku w Ojcowie w trakcie kuracji zdrowotnej i spoczął na cmentarzu w pobliskich Smardzowicach.

Najbardziej znaną realizacją Stebelskiego w Łodzi jest willa Reinholda Richtera przy dawnej ulicy Placowej 6/8 (dziś ulica ks. Skorupki, projekt z 1903 roku). To jedna z najciekawszych rezydencji fabrykanckich o malowniczych formach północnego renesansu, w stylu niemieckiego "Landhausu". W 2016 roku ten piękny obiekt w dużej części strawił pożar, dziś willa jest już odrestaurowana. 

W 1900 roku w istniejącej już oficynie przy dawnej ulicy Karola, Gustaw Markgraf zlecił powiększenie otworów okiennych na drzwiowe. Dopiero kilka lat później, w roku 1911 wzniósł trzypiętrową, murowaną kamienicę a także budynek gospodarczy. Wszystkie prace budowlane były przeprowadzone według planów inżyniera Alberta Krausse.
Poniżej dwie fotografie z widoczną narożną kamienicą Markgrafa, obie pochodzą ze strony FotoPolska:
Rok 1927.

1930-1932.

Kamienica przy zbiegu ulic Żeromskiego i Żwirki zachowała się do dzisiaj, ostatnio została wyremontowana i pozostaje ładnym akcentem i pamiątką po zabudowie dawnej Łodzi.

Źródła:
Krzysztof Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta.
Polska Niezwykła www.polskaniezwykla.pl


Fot. wspólczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne pochodzą ze strony FotoPolska https://fotopolska.eu 
oraz ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.