niedziela, 29 grudnia 2013

ZAWSZE W SIECI

Park im. Szarych Szeregów.
fot. Monika Czechowicz