czwartek, 11 sierpnia 2016

ŁÓDZKA FABRYKA INŻYNIERÓWFabryka Inżynierów XXI wieku (Wydział Mechaniczny) powstała przy ulicy Stefanowskiego (w obrębie dzielnicy Polesie) w centrum kampusu Politechniki Łódzkiej.
Budowa gmachu wystartowała zimą 2011roku i trwała 26 miesięcy. Generalnym wykonawcą budynku jest spółka budowlana Strabag Polska. W sąsiedztwie stoi Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.


Obiekt powstał na terenie dawnej fabryki Szai Rosenblatta. Przedsięwzięcie obejmowało budowę od podstaw nowej części budynku oraz rewitalizację i przebudowę fragmentu zabytkowej fabryki.


"Czas", kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1900.


Część hal Rosenblatta została wyburzona, pozostałe odrestaurowano i teraz przylegają do nowoczesnego gmachu.


Ilustrowana Republika, rok 1937.


Gotową Fabrykę Inżynierów od zewnątrz może obejrzeć każdy. Widoczne na dachu turbiny służą nie tylko pozyskiwaniu "zielonej energii". Na Wydziale Mechanicznym spełniają również funkcje dydaktyczne. Działanie kilku rodzajów tych urządzeń obserwują studenci, także przez komputery informujące o efektach pracy każdej z turbin. 


Fabryka Inżynierów XXI wieku to inwestycja bezpośrednio związana jest z potrzebą zwiększania liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej oferuje sześć kierunków kształcenia, które zostały uznane przez MNiSW za strategiczne z punktu widzenia rozwoju gospodarki kraju i jej konkurencyjności na rynku globalnym. Absolwenci takich kierunków jak: inżynieria materiałowa, mechatronika, energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka czy transport nie mają większych problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy w kraju. Równie często kuszeni są ofertami firm lokującymi swoje centra w Europie czy Ameryce Północnej. 


To z myślą o tych studentach powstało pięciokondygnacyjne centrum dydaktyczne o standardzie europejskim, w skład którego wchodzą między innymi laboratoria – 4 pomiarowe, 9 technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych, 5 pracowni informatycznych, a także 3 sale ICT przeznaczone do pracy dla studentów.


Nowoczesny gmach Wydziału Mechanicznego ma aż 8 500m2 (ponad 55 000m3 kubatury przestrzennej) powierzchni dydaktycznej i towarzyszącej.


W halach Fabryki Inżynierów XXI wieku studenci pracują między innymi nad projektami silników na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.


Bolid studentów Politechniki Łódzkiej wygrał międzynarodowe zawody we Francji.

Zespół Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej zwyciężył w międzynarodowych zawodach EducEco. Łodzianie zajęli pierwsze miejsce w kategorii benzynowych prototypów w ilości przejechanych kilometrów na 1 litrze paliwa.
Zespół Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej to studencka drużyna startująca w zawodach na konstrukcję bolidu zużywającego jak najmniej paliwa. Iron Warriors z powodzeniem startują w zawodach na całym świecie. Ostatni ich sukces to zwycięstwo w międzynarodowych zawodach we Francji.
Łodzianie zajęli I miejsce w Challenge EducEco w Valenciennes oraz II miejsce w Shell Eco-marathon w Le Mans w kategorii prototypów napędzanych silnikiem spalinowym. Organizatorzy wyróżnili też design projektu i zastosowane w nim innowacyjne rozwiązania techniczne. 


Superoszczędny bolid zbudowany przez zespół Iron Warriors to najekonomiczniejszy pojazd spalinowy w Polsce. Do studentów z Politechniki Łódzkiej należy rekord Polski w kategorii najdłuższego przejazdu na jednym litrze paliwa, który od zeszłego roku wynosi 830 kilometrów na jednym litrze paliwa (0,12 litra na 100 kilometrów).


Politechnika Łódzka szacuje, że w ciągu pierwszych pięciu lat od wybudowania gmachu z jego infrastruktury skorzysta około pięciu tysięcy studentów. 
Na wybudowanie Fabryki Inżynierów Politechnika Łódzka pozyskała 54 mln zł z funduszy unijnych.


Nowoczesny budynek przeznaczony jest dla studentów kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Mechanicznym z siedmiu kierunków kształcenia (z wyjątkiem Zarządzania i Inżynierii Produkcji) aż sześć znajduje się na liście MNiSW. Należą do nich:
• Automatyka i Robotyka,
• Energetyka,
• Inżynieria Materiałowa,
• Mechanika i Budowa Maszyn,
• Mechatronika,
•Transport


Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  XIII Oś Priorytetowa, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.
Głównym celem XIII osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest „Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.”
Celami szczegółowymi osi są natomiast:
• unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów;
• podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Kampus Politechniki Łódzkiej
Fabryka Inżynierów XXI wieku
Wydział Mechaniczny
Stefanowskiego 1/15
90-537 Łódź

OFICJALNA STRONA:

źródła:


Przeczytaj jeszcze:

Fot. współczesne Monika Czechowicz 

"Głos Poranny", rok 1935.

Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi