wtorek, 24 września 2019

Stara Drukarnia, nowy biurowiec...i mural.

Ulica Gdańska 130. Mieściła się tutaj, założona w 1922 roku przez Edwarda i Hermana Goldbergów tkalnia mechaniczna. Wytwarzano tu przede wszystkim pasy pędne z sierści wielbłądziej. Bracia Goldberg od roku 1927 byli właścicielami zakładu przy ulicy Przybyszewskiego 92 (w latach 1920-1940 ulica Napiórkowskiego). 
Księga adresowa m. Łodzi i woj. łódzkiego, 1937-1939.
W tkalni Goldbergów zatrudnionych było 25 robotników. Na 17 krosnach specjalnych wyrabiano płótna techniczne. Firma posiadała przedstawicielstwa w Warszawie, Gdańsku, Lwowie, Katowicach. Pod tym adresem funkcjonowała również Fabryka Pończoch "Durabella", wcześniej "Hika".
Przed wybuchem wojny prowadziła tu działalność mała drukarnia i introligatornia "Kompas" Spółka z o. o. zajmująca jedno z pięter gmachu. Podczas II wojny światowej pracowało tu 12 osób. Nadciągająca Armia Czerwona w styczniu 1945 roku ulokowała na posesji jednostkę propagandową.
Na początku 1946 roku przy Gdańskiej 130 rozpoczęła działalność Drukarnia Wojskowa, zajmująca cały budynek wraz z 210 pracownikami. Okres jej działalności na tej posesji to ponad 60 lat.
Wkrótce po wyzwoleniu miasta powołano do życia dwa zakłady typograficzne - Wojskową Drukarnię, działającą od stycznia 1946 roku oraz Łódzką Drukarnię Akcydensową, zorganizowaną na przełomie 1945/1946 roku przy ulicy Struga 63 przez Związek Gospodarczy Spółdzielni "Społem".
Właśnie kończy się remont i modernizacja budynków przy ulicy Gdańskiej - obiekt trafił w ręce spółki Drukarnia Center, która zamieniła go w biurowiec najwyższej klasy, starano się jednak zachować jak najwięcej szczegółów architektonicznych dawnej drukarni.
Dawna drukarnia wojskowa, choć nie jest wpisana do ewidencji zabytków, modernizowana była we współpracy z konserwatorem, a powstały biurowiec idealnie wpasowuje się w założenia rewitalizacji Łodzi.
Elewacja została oczyszczona, a przechodnie mogą podziwiać piękną cegłę. 
Remontując wnętrza starano się zachować, albo wręcz wydobyć ich industrialny charakter. Powierzchnia użytkowa tej powierzchni biurowej to blisko 5 tysięcy m². Za projekt architektoniczny obiektu odpowiada Biuro 3D Architekci w Łodzi.
W podwórku powstał parking, wkrótce ma pojawić się tutaj zieleń. Na jednej ze ścian można podziwiać nowopowstały mural, pracę Andreya Bergera, artysty z Rosji.

Andrey Berger urodził się w 1986 roku, to dzisiaj jeden z bardziej aktywnych i innowacyjnych artystów rosyjskich, tworzy i mieszka obecnie w Moskwie. W 1999 roku zajął się sztuką uliczną inspirowaną kulturą hip-hopową w Rosji lat 90. W 2002 roku rozpocząl studia pracując jednocześnie jako artysta uliczny, brał udział w licznych regionalnych i ogólnorosyjskich wystawach i festiwalach sztuki ulicznej. W 2009 roku zorganizował i był kuratorem projektu "Idiot Proof", który obejmował elementy rzeźby, instalacje, zdjęcia i filmy wideo - szeroko pojętą działalność artystyczną w środowisku miejskim. W 2009 i 2010 roku był zaangażowany w występy i instalacje połączone ze sztuką graffiti "Light Lines" (Syberia). W latach 2007-2009 był aktywnym uczestnikiem i organizatorem znanego festiwalu graffiti "Metody malownia/ Paint Methods" (Syberia).
Andrey Berger "The Flow" @ Triumph gallery Full, 2018.
(źródło: YouTube.pl)
Andrey Berger realizuje swoje pomysły za pośrednictwem wielu mediów: od performance, poprzez instalacje, graffiti po rzeźbę, malarstwo czy rzeźbę. Artysta pracuje nad badaniem formy, materiałów, przestrzeni i ich przekształceń.
Andrey Berger. Street Art, 2015.
(źródło: YouTube.pl)
Artysta brał udział w wielu wystawach zbiorowych i festiwalach, w tym: "Artmossphere Street-art Biennal"(ArtPlay, Moskwa 2014), "Urbanism: City in My Mind" (Moskwa 2014), "Street-Arch" (Moskwa 2014), "Idiot Proof" (Open Sky Gallery, Barnauł 2009), "Faces&Laces" (Moskwa 2011-2015), "Paint Methods" (Syberia 2007-2010), "Like It Art" (Kazań 2013) i wielu innych.

Oficjalna strona artysty:
http://andreyberger.com/

Strona artysty na FB: TUTAJ

źródła:
Hanna Tadeusiewicz Łódzkie firmy drukarskie XIX-XX w. : (zarys dziejów)
urbanity.pl https://www.urbanity.pl
Polska Niezwykła www.polskaniezwykla.pl
Andrey Berger http://andreyberger.com/
Fot. archiwalna ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

Fot. Monika Czechowicz