czwartek, 8 września 2016

Budynek szkoły przy ulicy Drewnowskiej 88.


Budynek szkoły powstał w latach 1923-1925. Nad planami budowy tej monumentalnej budowli pracował polski architekt Wiesław Lisowski. W Łodzi zaprojektował on jedenaście budynków szkolnych, osiem z nich wybudowano. Należy wspomnieć, że w niepodległej Polsce Łódź była pierwszym miastem w którym podjęto uchwałę o powszechnym nauczaniu, już w 1919 roku.

Rok 1928 . Gmach Szkoły powszechnej przy ulicy Drewnowskiej.


Szkoła przy ulicy Drewnowskiej jest zbudowana na planie litery H. Bryła architektonicznie nawiązuje stylem do klasycyzmu.


Wspaniały portyk wsparty na kolumnach nawiązuje do polskiej tradycji dworkowej.


Od strony południowej ( od strony parkingu Manufaktury przy Leroy Merlin) warto zobaczyć potężną kolumnadę.

Rok 1929. Piękny taras gmachu szkolnego przy ulicy Drewnowskiej 88.


Pierwotnie była to Publiczna Szkoła Powszechna - siedmioklasowa. W czasie okupacji, jak wiele innych budynków szkoła była siedzibą gestapo. Po zakończeniu II wojny światowej budynek powrócił do swego pierwotnego przeznaczenia.


Obecnie znajduje się w nim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego.


Monumentalny, piękny budynek o formach klasycznych, został uzupełniony w latach 1925-1928 domem mieszkalnym dla nauczycieli o formach modernistycznych z elementami polskiej sztuki dekoracyjnej (Drewnowska 90).


Ulica Drewnowska 90. Dom dla nauczycieli.

Fot. Rok 1928  - Budynek szkoły i dom dla nauczycieli (jeszcze w budowie) Szkoły powszechnej przy ulicy Drewnowskiej 90.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi to szkoła istniejąca od 1925 roku.
W ciągu wielu lat istnienia szkoła wielokrotnie zmieniała charakter edukacyjny:

1925-1939
Męska Szkoła Powszechna nr 25
Męska Szkoła Powszechna nr 36
Żeńska Szkoła Powszechna nr 45

1945-1968
Szkoła Podstawowa nr 25
Szkoła Podstawowa nr 91
Szkoła Podstawowa nr 45
XV Liceum Ogólnokształcące (od 1948 roku)

1968-1974
Zasadnicza Szkoła Włókiennicza ZPB im. Marchlewskiego:
- ZSW dla pracujących im. F. Dzierżyńskiego (od 1969 roku)
- Średnie Studium Zawodowe (od 1973 roku)

1974-1982
Zespół Szkół nr 2:
- Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
- Średnie Studium Zawodowe
- Technikum Zawodowe dla Przodujących Robotników (od 1974 roku)
- Technikum Włókiennicze dla absolwentów ZSW (od 1975 roku)

1975
Nadanie Zespołowi Szkół nr 2 imienia Juliana Marchlewskiego

1982-1986
Zespół Szkół:
- Zespół Szkól nr 2
- IV Liceum Ogólnokształcące

1986-1991
Zespół Szkół Zawodowych nr 2:
- Zespół Szkól nr 2
- Zasadnicza Szkoła Włokiennicza Przędzalni Czesankowej
im. Gwardii Ludowej "Polmerino"

1991-2002
Zespół Szkół nr 5:
- Zespół Szkól Zawodowych nr 2
- XL Liceum Ogólnokształcące (od 1991 roku)
- Liceum Zawodowe (od 1993 roku)
- Liceum Ogólnkształcące dla Dorosłych (od 1993 roku)
- Liceum Handlowe (od 1995 roku)
- Liceum Techniczne (od 1998 roku)
- Technikum Handlowe (od 2001 roku)

2000
Nadanie Zespołowi Szkół nr 5 imienia Króla Bolesława Chrobrego

2002 - obecnie
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5:
- XL Liceum Ogólnokształcące
- V Liceum Profilowane
- Technikum nr 5

Opracowanie chronologiczne: Pani Hanna Potz-Drabik (z oficjalnej strony szkoły)


"Głos Kupiectwa", rok 1927.


"Echo", rok 1929.

Oficjalna strona szkoły: http://www.zsp5lodz.pl/

Karta pocztowa ze zbiorów MTN. Budynek Publicznej Szkoły Powszechnej im. Bolesława Chrobrego przy ul. Drewnowskiej 88, rok 1938. Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. (Fot. ze strony: http://www.miastograf.pl/)


Szkoła mieszcząca się w budynku przy ulicy Drewnowskiej 88 funkcjonuje już przeszło 80 lat. Jest to ciekawy przykład architektury okresu międzywojennej nawiązującej do dworów szlacheckich.

źródła:
Krzysztof  Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź.

Fot. współczesne Monika Czechowicz

Fot. archiwalne ze stron:
http://www.miastograf.pl/ 
oraz ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.