środa, 17 kwietnia 2019

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego.


Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61. 


Budowa szpitala została rozpoczęta w 1928 roku. Projekt budynku wykonał architekt Józef Kaban. Pierwotne plany zakładały wybudowanie szpitala na 300 łóżek ze specjalistycznymi ambulatoriami i poradnią dla matek, z których uboga ludność mogłaby korzystać bezpłatnie. 


"Rozwój", rok 1930.

"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny "Kuriera Łódzkiego", rok 1931.W 1939 roku wykończone zostało jedno skrzydło szpitala, które w pełni wyposażone miało zostać oddane do użytku we wrześniu. Wybuch II wojny światowej w dniu 1 września 1939 roku spowodował włączenie Łodzi do III Rzeszy, a szpital został zajęty przez Niemców.


"Łódź w Ilustracji", dodatek niedzielny do "Kuriera Łódzkiego", rok 1939.

Po wojnie szpital podobnie jak inne bonifraterskie lecznice został upaństwowiony i przejęty przez zarząd miejski.
Z dniem 1 stycznia 2000 roku Szpital św. Jana Bożego powrócił do Zakonu Bonifratrów.Obecnie Szpital liczy 126 łóżek w oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej z profilem ortopedycznym, okulistycznym i medycyny paliatywnej. Przy szpitalu powstała: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która od września 2009 roku realizuje swoje świadczenia w nowym budynku oraz Przychodnia Specjalistyczna z poradniami: chirurgii ogólnej, kardiologiczną, okulistyczną, proktologiczną, diabetologiczną, dermatologiczną, urologiczną, ginekologiczną, otolaryngologiczną, geriatryczną, endokrynologiczną, gastrologiczną, laryngologiczną, neurologiczną i medycyny paliatywnej. 
Od 1 marca 2009 roku w struktury szpitala został włączony Zespół Rehabilitacji Leczniczej.W dniu 10 października 2008 roku Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2001 w zakresie :
Świadczenia usług diagnostyczno-leczniczych:
  • lecznictwo szpitalne,
  • poradnie specjalistyczne,
  • podstawowa opieka zdrowotna.

Będąc bezpośrednim spadkobiercą dzieła św. Jana Bożego, szpital stara się służyć wszystkim chorym wierząc, że:

Miłość zwycięża cierpienie

Szpital św. Jana Bożego w Łodzi jest jednym z katolickich Zakładów Opieki Zdrowotnej wspieranych przez przez Fundację św. Jana Bożego.

Źródła:
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego https://bonifratrzy.pl/szpital-lodz/
Krzysztof Stefański. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta. 


Fot. Monika Czechowicz
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

… niniejszem przepraszam


"Rozwój", rok 1910.

Zbory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.