piątek, 5 lutego 2021

Fotonocowanie/ Pałac Karola i Emila Steinertów.

Fot. Monika Czechowicz