poniedziałek, 29 czerwca 2020

Park im. Henryka Sienkiewicza, dawny Mikołajewski Ogród Miejski

Fot. Monika Czechowicz

Zobacz jeszcze:
ZIELEŃ ZIEMI OBIECANEJ – PARK ŹRÓDLISKA I
ZIELEŃ ZIEMI OBIECANEJ – PARK ŹRÓDLISKA II