piątek, 29 czerwca 2012

zieleń w Łodzi

Tereny obecnej Łodzi porastała niegdyś bezkresna Puszcza Łódzka, obszary te obfitowały w wydajne źródła i nieprzebyte lasy. To dzięki temu bogactwu maleńka osada w tak krótkim czasie rozwinęła się potężny ośrodek przemysłu włókienniczego. Obecnie na terenie miasta pozostało 2378 ha lasów. Do największych zwartych kompleksów leśnych leżących w granicach miasta należą Uroczysko Łagiewniki o powierzchni 1256,23 ha, Uroczysko Lublinek o powierzchni  90,43 ha oraz Uroczysko Ruda Popioły o powierzchni  64,30 ha.
Na ślady dawnych lasów w postaci wiekowych drzew trafimy również w najstarszych i największych łódzkich parkach: Piłsudskiego, Poniatowskiego, Źródliska (I i II), Mickiewicza i 3 Maja. Łączna powierzchnia parków miejskich w Łodzi wynosi 503,8 ha, na terenie miasta znajduje się ich ponad 30, dodatkowo do terenów o charakterze parkowym zaliczyć możemy: Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny oraz cztery ośrodki sportu i rekreacji o łącznej powierzchni 171,1 ha. 11 parków łódzkich wpisanych jest do rejestru zabytków. Wskaźnik udziału terenów zielonych w stosunku do powierzchni miasta wynosi ok. 30% i kształtuje się na poziomie standardów europejskich. (Dane pochodzą ze stron internetowych oraz dokumentów Urzędu Miasta Łodzi).


Księga adresowa m. Łodzi, rok 1937-1939.

Park im. Stanisława Staszica.
Fot. Monika Czechowicz

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza