czwartek, 31 października 2019

Zaduszkowy... przegląd prasy

"Rozwój", rok 1908

"Rozwój", rok 1908

"Rozwój", rok 1908

Informator handlowo-przemysłowy, rok 1909

"Rozwój", rok 1910

Informator handlowo-przemysłowy, rok 1913

Lodzer Informations und Hause Kalender, 1918

Dziennik Urzędowy Komisariatu Ludowego m. Łodzi, rok 1919

"Dziennik Łódzki", 1931

"Ilustrowana Republika", 1932

"Ilustrowana Republika", 1932

"Głos Poranny", rok 1935

"Głos Poranny", rok 1935

"Głos Poranny", rok 1935

"Głos Rudy Pabianickiej", rok 1938

Księga adresowa m. Łodzi 1937-1939


Fot. współczesne Monika Czechowicz
Fot. archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi